Как се прави муска? Кога започва да действа? Талисман, муска, амулет – синоними ли са? Колко време се носи против магия? Муска за пари от ходжа.

Муска, амулет и талисман са наименования, които се възприемат като синонимни. Не са! Общото между тях е, че създават връзка със свръхестественото – Бог или невидимите небесни сили. Но целите им са различни. В таблица описваме накратко, а по-долу има разяснения.

Предмети със свръхестествени сили
Вид Цел, задача
амулет предпазва от зло, болест, проблеми (общо и конкретно)
талисман придава сила, магически способности
муска свързва с Аллах, който помага и предпазва

Муската се появява през 7 век, 7 години преди Мохамед да се премести в Медина и да започне мюсюлманското летоброене. Изтъкван сподвижник на Пророка учел хората при страх да търсят убежище при Аллах. Той давал конкретна формулировка:

Муска ходжа Абдула 03

Проповедникът пишел думите на листче и ги закачал на неумеещите да четат. Това е първата муска. Съвременната муска е кесийка с разни предмети (незадължително) и свещен текст (задължителен елемент) – думи от Корана, имената на Аллах или молитва.

Как да си направим муска сами?

Това че муската идва от ислямската традиция не ограничава въздействието й. Тя работи и спрямо изповядващите други религии, защото Бог е един и помага, както и да бъде наричан. Достатъчно е в нея да се вложи молитвен текст, който призовава Господнята помощ или свързва с качествата на Аллах.

Материал: Хартия, плат и др.

В стари времена муските са се писали върху животинска кожа и пергамент. За заможните изрязвали свещените думи върху злато и сребро.

Материалът не е от значение, същественото в муските са молитвените думи. През времето се е наложила практичната идея текстовете да се прибират в кожена или платнена торбичка, която да се носи в дрехите.

И така, за да направим муска, трябват като минимум чиста хартия за текста и торбичка от плат.

Кога започва да действа муската

Триъгълна муска

Символът на триъгълника присъства в най-древни традиции – ацтеки, скандинавски племена и др. При всички има един всеобщ смисъл – единение с Бога. Муската може да е триъгълна или символът да е начертан върху хартия. Това засилва нейното предназначение да създаде „път“ към Всевишния. При гагаузите муските са само триъгълни.

 • Как се прави триъгълна муска: на лист хартия се изписва молитвата. Листът се сгъва на триъгълник, с текста навътре, и се завързва с конец или се запечатва с восък. Поставя се в торбичка (не е задължително).

Внимание! Чертайте на ръка, без да оставяте дупки в хартията (не е позволено). Рисувайте акуратно с цялото си внимание. Влагането на старание, внимание и желание увеличава силата на муската.

Текстът от Корана

Муската е израз на упование в Бога. Текстът може да е аяти от Корана, дуа, Словото на Аллах или някои от Неговите имена. Не са разрешени муски без молитва или с неясно значение поради опасност от магия или неверие.

Ето кои сури от Корана могат да се изпишат на муската:

 • За защита: 114 сура Ан-Нас (Търся убежище в Господа от злото на изкусителя, подхвърлящ на изкушение човешките сърце, от джинове или хора);
 • За здраве, за изцеление: сура 1 – 7 Ал-Фатиха (Хвала на Аллах, Владетеля на Съдния ден. О, Аллах, само на Теб сме раби и само Теб зовем за помощ);
 • За богатство, благополучие, изобилие: 108 сура Ал-Каусар (В името на Аллах Всемилостивия! Ние ти дарувахме изобилие. Затова се моли в името на своя Господ и давай жертва. Твоят враг ще се каже бездетен);
 • Против врагове: 109 сура Ал-Кафирун (Кажи: О, невярващи. Не се покланям на този, на когото се покланяте вие. Не се покланям така, както се покланяте вие. Аз изповядвам моята религия, вие изповядвате своята);
 • За любов, мир в семейството, за брак: 112 сура Ал-Ихлас (Аллах е един, Извечен! Не е раждал и не е бил роден, с нищо не е сравним).

Текстовете на сурите сме дали със съкращения.

Кесийката

Обвивката на свещения текст може да е от плат или кожа, но никога свинска.

Енергийно зареждане

То се прави при изработката на муската, като се призовава силата на Небесни защитници, покровители, проповедници и учители – всеки според вярата и разбиранията си.

Заклинания

Муската е религиозен предмет. При изработката й се четат молитви, не заклинания.

Опасности от самостоятелното правене

Главният риск е носителят на муската да сметне, че самият предмет защитава или лекува. Това става чрез мощта на Господа и по Негова воля. Ако страдащият вярва, че предметът го пази или лекува, не трябва да носи муска и да влиза в по-голям грях.

Муска от ходжа. Предимства и видове

Изхвърляне на муска

Изработването на муска изглежда лесно, но съдържа в себе си много рискове – да се напише неправилен текст, да се вложи неправилно послание. Мнозина следват традиционните изисквания текстът да е написан на арабски, иначе муската не сработва.

Някои хора не вярват в Господа, не се молят, но разчитат на муска за решаването на проблеми. На тях не им се отказва помощ, но има специален начин. Детайлите и тънкостите се знаят от ходжите и в това е предимството на муските от ходжа – те винаги работят правилно.

Муска за магия

Там, където е Господа, не съществува друга сила. Дяволът отстъпва пред Бога, неговите дела (и магии) се разбиват.

Муска за пари

Чрез молитвени текстове се привличат качествата на Бога, а едно от тях е безграничното изобилие. В Бога няма ограничения и недостиг, а само безкрайно много от всичко.

Муска за любов

Чрез молитвени текстове се привлича помощта на Бога за създаване на отношения, семейство, за зачеване. Единствено тези муски са разрешени за носене при интимност.

Муска за късмет

Когато вярващият се уповава на Бога, с него е цялата Му сила. Това мнозина наричат късмет, а всъщност е потопяване в реката от изобилие, което поражда Господ извън материалния свят на ограниченията.

Как да си поръчаме муска от ходжа?

Муска амулет синоним

Правилният подход е да се разкаже подробно на ходжата какъв е проблемът и за какво се търси муска. Така той получава съществена информация и възможност да подбере адекватен текст. Индивидуално изработена муска точно и прецизно поставя нуждаещите се под закрилата на Бога.

Вижте и ТОВА: Какви услуги предлага ходжа Абдула? Мнения, цени, контакти. Правене и разваляне на магии, отключване на късмета в любовта.

Как се носи муската

Муската е свещен предмет. Не се носи небрежно и безотговорно. Не се пипа с мръсни ръце, с него не се влиза в тоалетната. Само любовната муска остава при интимности.

Не трябва да попада в чужди ръце, за предпочитане е никой да не я вижда, докосва и да пита за нея. Така муската губи сила.

За предпочитане е да се носи скрито в дрехите, но никога в джоба. Каквото и да се прави, отношението трябва да бъде на уважение и благоговение, като пред самия Господ.

Кога започва да действа муската?

В момента на изработването й, муската започва да работи (при условие, че е направена индивидуално за конкретен човек). Ако муската е универсална, сработва с придобиването й (поставянето в контакт с реципиента).

Колко време се носи муската?

Повечето муски се носят постоянно и се подменят при разваляне, потъмняване, оскверняване. Те подпомагат постоянната връзка с Бога и Божия закрила.

Муските с конкретна задача (например за зачеване) се ликвидират след изпълнение на желанието. Има муски с определен срок, те са специфични изделия. Напътствия за употребата им предоставя ходжата, който ги е изработил.

Разлика между муска, амулет и талисман

Муска от ходжа

Муската е религиозен предмет – тя осигурява закрилата на Бога.

Талисманът и амулетът имат езически качества. Амулетът пази от зли духове и негативно влияние. Той е като магия, заклинание срещу злото. Талисманът работи обратно – той придава на носителя си свръхчовешка сила, за да се справи сам със злото. Примери са лампата на Аладин и вълшебните пръчици.

Материалите са разнообразни – камъни, билки, мъниста, монети, органична материя, символи. Те не са от значение, а каква енергия ще се вложи в тях.

За какво помагат муските?

За всичко, както за всичко се търси помощта на Бога. Муската притежава качествата на амулета и на талисмана едновременно. Идеята е, че всяко решение и сила идват от Аллах – и за предпазване, и за способности, за всичко. Муската е предаване в ръцете на Бога, докато другите предмети предполагат, че човекът ще се справя сам.

Още информация и източници на английски: Как сами да си направим муска за пари; * Как да си направя магически амулет? * Мистичната сила на амулетите и талисманите.

Правилното изхвърляне на муска

Ако муската се развали, скъса, намокри и въобще стане негодна (или е неволно осквернена), трябва да се изгори. Това е единственият правилен начин за унищожаване.

Четете още ТУК: Най-силната молитва за късмет, молитва за успех. Ритуали за отключване на късмет. Четене на Коран, дуа за успокоение.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Пишете на Ходжа Абдула, като попълните коректно всяко едно от полетата по-долу. Също можете да оставите и коментар във формата за коментари:

  Всички полета са задължителни. Проверете данните дали са точни, защото от това зависи дали ще получите отговор и какъв ще бъде той!

  ВАЖНО: Отговор ще получите най-късно до 24 часа на електронната си поща, която сте посочили. Ако до едно денонощие не пристигне отговор, погледнете и в папката СПАМ. Може вашият отговор да се намира в нея.

  This Post Has 9 Comments

  1. Mariya Naydenova
   Mariya Naydenova

   Имам муска от ходжа Абдула, ама никога не съм се сетила да я отворя и да видя какво има вътре. Много интересно!

   1. Админ
    Админ

    Ако я отворите ще навредите на себе си. Правилно дейсвате. Браво!

  2. Венета Тодорова
   Венета Тодорова

   Ходжа Абдула ми помогна за мой проблем и накрая изпрати муска. Пишеше да не я пипа друг, да не се замърсява и тъй нататак. Много си я пазя, защото усещам от нея излъчването на добра енергия.

   1. Админ
    Админ

    Радваме се, че изпълнявате стриктно заръките на ходжа Абдула. Той цени хората, които изпълняват указанията. Така се постига искания редултат.

  3. Radoslav Ivanov
   Radoslav Ivanov

   Имам муска от ходжа Абдула за изобилие. Два месеца откак я взех и почнах нова работа на двойна заплата. Честен съм, и на мен още не ми се вярва!

   1. Админ
    Админ

    Дказателствата са налице. Благодаирим за прекрасния искрен отзив за дейността на ходжа Абдула.

  4. Моника
   Моника

   Може би е глупаво, но искам да попитам дали действието на муската спира при „инцидент“ в гащите ( не в тоалетната) породен от стомашно разстройство. Благодаря предварително за отговора!

  5. Моника
   Моника

   Спира ли действието на муската ако се влезне в тоалетната с нея по небрежност?

  Вашият коментар

  Админ

  Това е профилът на администратора на сайта на ходжа Абдула.