Как да се отървем от проклятие и клетва. Молитва за премахване на родово проклятие. Признаци и симптоми. Майчино проклятие и семейно. Разваляне, махане, изчистване на клетви чрез ритуали

Проклятие съществува, независимо от това вярвате или не. Независимо от мнението на психолозите и лекарите. Те са описани в Библията и Корана като най-тежко наказание.

Съществува духовен закон за проклятията и благословенията. Той е така реален, както законът за гравитацията и другите физични закони. Невярването не ни освобождава от неговото въздействие.

Проклятието е словесна формула за пожелаване на зло, издигната до вербален ритуал, заклинание с реална сила да вреди – тежко, до смърт.

Проклятието е изразяване на крайно осъждане и пълен разрив на отношенията. Подобно отхвърляне на Божие творение не се толерира в света и не остава ненаказано. Проклятията са сериозно нещо – за адресата и за създателя им.

Проклятия според целта и причината
Видове Смисъл
Родово изключване на човек от обществото заедно с неговото семейство и потомци с цел наказание
Родителско (майчино) изключване от рода/ семейната структура, лишаване от защита и блага по линия на семейството
Битово отправя се при конфликт към непознати, често към цяла група хора, обединени от местоживеене, професия, народност, партийна принадлежност и др.
От нищите (вариант: циганско) проклятие от просяк поради отказано или малко подаяние. Циганското е по-вредоносно заради вещерските способности на циганите
Религиозно/ църковно наказание за нарушени религиозни закони и норми
Обикновено (първо коляно) наложено директно на виновния човек
Потомствено получено от предно поколение

Според резултата проклятието е за смърт и за мъки.

 • Проклятието за смърт причинява физическа смърт на един човек (чрез болест или инцидент) или прекратяване (смърт) на рода му (чрез безбрачие или безплодие).
 • Проклятието за мъки причинява продължителна вреда. Цели се в здравето или парите (проклятие за болест, за бедност).

Какво е родово проклятие, видове

Родово се проклятие, чиято сила надхвърля рамките на една съдба и се простира върху други хора, с които виновният е свързан с кръвни и брачни връзки.

rodovo prolyatie-01
Проклятие като понятие идва от думата клетва – наказание за нарушаване на клетвата

Ако класифицираме проклятията по тежест, първо е майчиното (родителското) и веднага след него слагаме родовото. Майчиното е тежко, защото е авто проклятие, а родовото  – защото е с огромен обхват. И двете могат да засегнат неродени хора, могат да нарастват с времето и да ликвидират (пресъхнат) напълно дадения род.

 • Майчино проклятие. По смисъл то е равно на самоубийството – най-голямото престъпление срещу Бога и живота. Проклинайки детето си, майката (родителят) проклина себе си, своите потомци и своята родова линия от зараждането й до нейния край. Проклинащият иска да изключи детето си от семейството, да му пресече благата, които получава по семейна линия – и средства, и защита, обаче на практика той прекъсва жизнения поток, който протича по линия на рода. В този смисъл майчиното проклятие винаги е родово –засяга всички членове по кръвна линия;
 • Семейно проклятие. То е проклятие с ограничен обхват, което се простира върху родените към момента по права кръвна линия (родители и деца). На практика, последствията са като родова прокълнатост, защото няма начин последствията да се ограничат само с настоящето поколение;
 • Църковно проклятие. Вариант, при който провинението е свързано с вярата. Наказанието се налага на целия род, за да има по-голяма тежест;
 • Котешко проклятие. Ползването на животни като носители на проклятието се среща рядко, затова пък подобни заклинания са неотменими на практика. Избират се агресивни видове – кучета, вълци, плъхове, рядко котки. Баскервилското куче на Конан Дойл е ярък представител;
 • Кармично проклятие. Кармична реакция в резултат на обида, унижение, оскърбление, понякога смъртно опасна за виновника;
 • Родова магия. Проклятието е вербален ритуал, а магията – с действие. Целта не се различава – да се накаже цял род, заедно с неродените потомци. Има и родова магия, която налага защита върху рода срещу подобни посегателства.

Признаци на родово проклятие, симптоми

Някои прародители са предали на потомците си неприятно наследство – невидимо, но реално осезаемо. Сигурно познавате добър, нормален човек, който не вреди, изпълнява си задълженията, дори е обичан. Но периодично му се стоварват беди, страдания, изпитания. Понякога това е лична карма, а понякога е родова обремененост.

Как да разбера имам ли родово проклятие?

Родовото проклятие не възниква просто така. То оставя следи по кръвна линия. Трябва да се проследи съдбата на предните поколения и да се анализира информацията, и ще се визуализира ситуацията.

Постарайте се да съберете максимум информация за миналото. Търсете тежки скарвания, повтарящи се болести и нещастия – те са признаци на родова прокълнатост. А има и външни признаци, които да ни насочат.

 • В семейството не се почитат умрелите, не се ходи на гробище, не се правят панихиди;
 • Смъртоносно заболяване отнася няколко човека от рода, от различни поколения;
 • Съществува спор за наследство и по този повод нестихващи обиди, неразбирателство, скарване;
 • Семейства от рода не общуват, не разговарят;
 • Има загинали деца в бебешка възраст или при раждането;
 • Има поразени от синдром на Даун;
 • В рода никога не е имало заможен представител.

Признак за проклятие по женска линия е безбрачието. Често страдат красиви и забележителни жени, които без подобна обремененост биха били търсени и желани. При родова прокълнатост се откриват повече от една такава представителка в предните поколения.

 • Втори женски признак е безплодието. Търсете извънматочни бременности, аборти и мъртвородени. Такива случаи водят до затихване на рода – жените не раждат или децата не оцеляват.

Признак за проклятие по мъжка линия са алкохолизмът и наркоманията. Те са белези за необратими изменения на полевите структури. Душата разбира, че родът е обречен и се стреми да „забрави“ с помощта на опиати.

 • Втори мъжки признак е ранна смърт. Когато мъжете умират млади, по-често насилствено, значи родът е нарочен за прекратяване. Тези, които трябва да продължат рода, не успяват да създадат деца.

На какво още да обърна внимание

Разгледайте и анализирайте своя живот. Търсете депресивни епизоди, склонност към алкохол, неуспехи и беди. Например, лъжат ви, не ви плащат, предават ви, губите работа, не намирате нова, боледувате. Когато се облекчи положението, явява се ново нещастие, което пресича подобрението.

Снемане на проклятие от ходжа Абдула

Ходжа Абдула има десетилетен опит с родови проклятия. Неговата помощ е неоценима при откриване на стари проклятия, наложени преди повече от две поколения.

rodovo prolyatie-02
Нива на въздействие на проклятието – твърдо тяло, фини тела, обвивка, душа

Старите обременявания се откриват трудно, защото настоящото поколение не разполага с пълната информация. Част от фактите не са предадени през поколенията, а други са забравени от живите, но вече съвсем възрастни представители. Единственият начин е да се ползва специалист с фино зрение, който да „види“ случилото се на енергийно ниво.

Правилната диагностика е наполовина свалено проклятие, обича да казва ходжа Абдула. Когато се знаят подробностите (кой, какво е направил, какви резултати е получил, какви са рикошетните последствия), тогава се противодейства адекватно.

На втори етап ходжа Абдула премахва и самото проклятие. Той работи върху корена, а не с последствията. Няма смисъл да се лекува човек от безбрачие, ако причината за безбрачието продължава да стои в миналото и да излъчва негатив към тази сфера.

Ходжата подхожда по обратен път – той се заема с автора на проклятието и създадената от него програма. Дори това да е станало преди 200 или 300 години (по-стари проклятия досега не са откривани), енергийната структура стои в родовото поле и с нея може да се работи – тоест да се ликвидира.

При проклятията няма време, пояснява ходжа Абдула. Казва се, че родовите проклятия с времето стават по-силни. Това е така, но няма общо с времето, а с присъединяването на нови и нови хора към неговия обхват. Колкото повече хора му станат подвластни, толкова повече нараства силата на проклятието.

Ходжа Абдула освобождава от проклятието всеки засегнат поотделно. Понякога това отнема седмици и месеци, ако деянието е старо и са включени десетки хора. Необходимо е да се изведе всяка жертва от полето на негативната програма, независимо от това дали все още е жива или е покойник.

Когато програмата се изпразни от жертви, тя се изпразва от съдържание и лесно се утилизира. Този последен етап се провежда от ходжа Абдула като акт на последно и категорично премахване.

Преди да прибягнат до специалист, някои хора опитват сами да се справят с наложеното проклятие. Ходжата не се противопоставя на подобни опити, даже помага с напътствия и конкретни практики. При определени наследници е нужно да стане точно така – те сами да се мъчат, да полагат усилия, да успеят или да се провалят.

Вижте и ТОВА: Как да разберем дали имаме магия в къщи и дали ни е направена по принцип? Тест и симптоми.

Молитва за премахване на родово проклятие

Ако сте прочели подробно написаното дотук, вероятно не вярвате, че с молитва се сваля проклятие от мащабите на родовото. Да не подценяваме силата на молитвата. Тя не действа, само когато липсва вътрешна сила и убеденост в молещия се. Вътрешната енергия масово не достига на хората и това е главната причина да не се случват нещата по този прост и най-лесен начин.

Има опити да се компенсира липсата на вяра и вдъхновение. Например чрез голям брой повторения на молитвата. Препоръчва се молене по 7, 9, 20, 100 и повече пъти на ден, в продължение на 40, 90 и повече дни.

Молитва за освобождаване от проклятие

Правилният подход е засегнатият от родово проклятие да поднесе покаянието си от името на целия род и всички негови членове и от името на онзи предтеча, който е извършил простъпката, породила такова тежко наказание. Просто казано: да се извини. Понякога извинението (покаянието) е достатъчно, ако е отправено към Бога и е чистосърдечно.

Текстът не е толкова важен, може да е свободен, със свои думи, а може да ползвате нещо такова:

Святий Боже, Святий Крепкий, Святий Безсмертний, помилуй мен и моите предци от родовете (казват се имената на бащиния и майчиния род).

Горко се покайвам за стореното от моите предци, с което сме си навлекли тежко наказание и проклятие. Моля те да ни го опростиш и да ни пощадиш с безпределната си милост и съпричастност към човешките съдби.

Моля те да ми позволиш да изчистя рода си от престъпление, грях и простъпки против твоите закони.

Господи, Боже наш, Иисусе Христе, помилуй нас, дари ни с живот и ни позволи да поправим грешките си. Благодаря (3), амин (3)!

Разваляне на родово проклятие с ритуал

Осъзнавайки, че сте проклети, незабавно се заемете с противодействие. Започнете с четене на молитви. Ако не свали проклятието, редовното молене поне ще го отслаби и ще даде време за противодействие, преди да нанесе нови вреди.

rodovo prolyatie-03
Проклятията разрушават фините тела и са ясно видими на енергийно ниво

С четене на молитви ще се успокоите, но недостатъчно. Подсилете с ритуал с църковни атрибути, които носят свещена сила. Купете 7 големи свещи от църква, налейте светена вода, вземете икона на Иисус или Богородица. Ако нямате семейни икони, купете от църквата.

В спокойно време се усамотете, поставете иконите и пред тях светената вода, запалете свещите. Минимум 7 пъти прочетете „Отче наш“, отпийте от светената вода. 7 пъти кажете молитвата за покаяние и пак отпийте от водата. Тя прочиства отвътре. После 7 пъти помолете ясно:

Господи, освободи рода ми от проклятия и зли сили. Нека родът ми се изпълни с твоята светлина и любов!

Отпийте пак светена вода и дайте обет (насрещно обещание). Например:

Господи, освободи ме от родовото проклятие. В името на Твоята помощ аз ще се откажа от злословие спрямо хората и никога вече няма да ги обсъждам с лошо.

Обетът трябва да е труден за изпълнение и да е за добро, за да представлява смислена жертва.

Изчакайте да догорят свещите и допийте светената вода.

Др. ритуали за махане и изчистване на проклятие

Събираме стари снимки на предците – всички, които намерим по права и по съребрена линия (ако не знаем точно кои са засегнатите). Слагаме ги за 7 дни в Библията – всяка снимка поотделно.

В спокойно време изваждаме снимките и ги нареждаме на маса. Около тях запалваме църковни свещи и ги поръсваме със светена вода. Прекръстваме ги общо всички и след това започваме да прекръстваме човек по човек, като изричаме:

Господи, помилуй … (името на дадения човека) и прости греховете и простъпките му волни и неволни. Дарувай му защита и поддръжка. Отнеми му злото, враговете и наложените наказания. Помогни на тялото и душата му (ако човекът е жив) или помогни на душата му (ако е покойник) и го дръж близо до себе си. Амин!

Раздайте за паметта на всеки починал и за здравето на всеки жив роднина. Направете по три подавки за всеки човек. Това е неевтино начинание, но необходимо. Задължително трябва да се фиксира свалянето на проклятието с физическо действие в материалния свят. А жертвата от нас е съществен момент. Ако сте затруднени финансово, изпече сладкиш, разрежете и раздайте. При забъркването казвайте: В името на освобождаването ми от родовото проклятие, амин!

В същия ден запалете всеки в църквата за здравето на живите от семейството и прочетете благодарствена молитва за сваляне на проклятието.

Разваляне на проклятие с яйца

Застанете пред огледало с яйце в ръка. Поставете го на върха на главата и започнете да го търкаляте по видимата в огледалото обиколка на тялото в посока против часовниковите стрелки.

Казвайте: Род призовавам, род назовавам. Рода си изчиствам и нареждам: да излезе всяко зло и чернота, всяка болест и негатив и да се просмучат в яйчената сърцевина. Всичко, което пречи на мен и предците ми, да се издигне нагоре и да освободи фините ни тела. В името на живите, в името на мъртвите, да бъде чистота за моя род. Да бъде свобода! Амин!

С яйцето се обикаля три пъти тялото, после три пъти обиколката на главата, после три пъти обиколката на тялото на ниво сърце и три пъти – на ниво полови органи. Това са зоните, които обичайно се целят при налагане на проклятие.

Талисман (амулет) от ходжа Абдула

Проведените ритуали добре се фиксират в защитни предмети. Докато се носят, тези предмети индуцират отново и отново изчистващия обред, все едно се извършва многократно.

rodovo prolyatie-05
Древните са познавали ръката на проклятието и са се предпазвали с амулети

Такива талисмани и амулети изработва ходжа Абдула. Ако сте направили изчистване, поръчайте фиксиращ талисман при ходжата. А може да го помолите за двете неща едновременно – ритуал и талисман.

Големият плюс на защитата е, че не позволява налагането на ново проклятие. Ходжата прави амулети и за чисти от родова прокълнатост хора, които се боят от такова в бъдеще или позицията им привлича обществена омраза (например политици).

Как се прави проклятие? Хващат ли клетвите?

Едва ли има по-лесно от изпращането на проклятие. То става естествено, под влияние на мощни чувства. В пика на емоциите отвътре изригва желание за наказание и то на момента се реализира.

Затова има майчино проклятие. Едва ли майка мрази детето си. Само в момент на обида и огорчение, в момент на негодувание майката за момент става обикновен уязвим човек и реагира първично. Но хвърлен камък…

Най-податливи към създаване на програми – проклятия са хора с голямо его. Те искат да ги слушат, да бъде волята им, да не им се противоречи. Щом срещнат отпор, те се взривяват отвътре в негодувание и злоба, желанието за надмощие ги ожесточава.

Впрочем, избликът на негативна енергия може да трае секунди, но стига заради невероятната си емоционална мощ. После авторът ще съжали, но проклятието остава. То се отделя от своя създател и заживява собствен живот.

Проклятие за смърт

„Да пукнеш дано“. Чували ли сте го? Дано само в романите. Това е чиста проба проклятие за смърт. Мислим, че не работи, защото жертвата не „пука“ на момента. Реакцията е отложена, но в голям процент от случаите се наблюдава. Ако не умре, човек страда по линия на съдбата, здравето или децата.

Какво да правим, ако някой ни кълне?

Повечето жертви на магии и проклятия гледат на себе си като на невинни страдалци, безпричинно попаднали под ударите на зли и отмъстителни хора. Няма да ви хареса, но в Божия свят няма невинно наказани. Всяка жертва е предизвикала със свои действия, мисли или чувства подобна реакция.

Потомците, засегнати от родова магия, не са невинни жертви на глупостта на свой предтеча. В прокълнати родове се прераждат души, които са създали отрицателна карма и я компенсират – изплащат.

Светият Паисий от Света Гора казва в наставленията си, че проклятието има сила, само когато е реакция на несправедливост. Невинните проклятие не ги лови. Ако с нас постъпват подло, ако ни нападат и искат смъртта ни, със сигурност сме правили същото – в този или преден живот.

Нека казаното не ви отчайва. То е чудесна положителна информация. Ако проклятието е пряко наказание, значи чрез покаяние можем да го отработим и освободим. Не така би се случило, ако бяхме невинни жертви – тогава нямаше да знаем какво да правим.

Може ли да бъде избегнато родовото проклятие?

И обратното е вярно – ако не излъчваме негативи, няма да приемем такива отвън. Ако не проклинаме, не заплашваме, не обиждаме, не нападаме словесно и с действия, няма да станем жертва на нападение.

Ситуацията е леко по-сложна. Ако вече сме създали предпоставки за проклятие (в минал живот например), трябва да действаме целенасочено, за да го избегнем. Решението е покаяние, молитва, праведни действия, жертва и помощ от хора като ходжа Абдула, със съдействието на които не действаме на сляпо, а знаем какво правим и постигаме.

Мнения за родово проклятие в БГ Мама

От форумите се вижда, че масово не се разбира истинската същност на проклятията. Хората винаги се възприемат като пострадали от чужда непредизвикана злоба и завист. Това са двете чувства, на които се хвърля вината – злоба и завист.

Когато някой осъзнат посочи истината, тя трудно се възприема или направо се отхвърля. Една потребителка на БГ мама справедливо отбелязва, че всяко проклятие работи, докато уравновеси енергиите и настъпи баланс.

В БГ мама подробно се обсъжда развалянето на проклятия. Има застъпници на Акашовите записи, хипнозата и регресията като методи за проникване отвъд видимото. Коментират се и конкретни имена, които развалят клетви.

Как се разваля майчина клетва?

Майчината клетва има най-страшни последствия. Парадоксалното е, че често тя е следствие от моментно ядосване с невъздържано изказване. Например майката казва: Да те вземат дяволите!, и после детето се събира с лоши приятели, хулиганства, бяга от училище и т.н. – все постъпки под ръководството на същите тези призовани дяволи.

rodovo prolyatie-06
Катастрофите са материален израз на кармична обремененост, често са следствие от смъртна клетва

Или майката кълне: Да се задавиш, дано!, защото детето й е нагрубило с лоши думи. Но после детето прави пневмония, кашля и се дави. Лечението върви трудно и почти неуспешно, защото болестта е следствие от майчиното пожелание.

Децата най-лесно „хващат“ от родител. Защото пред родителите си човек е енергийно отворен, незащитен. В първите години майката и детето имат общо енергийно поле. По-нататък детето се обособява като самостоятелна личност, но остава отворено за енергийна подкрепа от предците си. Ако вместо добро, по линията дойде зло, няма какво да го спре.

Много от нещастията в съдбата на човека са породени от непремерени изказвания на родителите. Донякъде е очаквано. Родителят иска послушание, подчинение, а по-нататък иска да остане авторитет. Иска да бъде почитан и думата му да се чува. Обратното го гневи и обижда дълбоко. До клетвата има само крачка.

Примерни клетви за смърт

Смъртната клетва е най-суровото наказание – животът се прекратява, на човека се отнема възможността да осъзнае грешката си и да се поправи. Такава клетва се хвърля, защото обиденият и озлобен човек не понася страданието, иска да му се махне и да го забрави. И първосигнално мисли, че ще се отърве от страданието, като се отърве от причинителя.

Традиционни български клетви

Бог да те убие! Да пукнеш дано! Бял ден да не видиш! Да те завият в бяло! Да ти изгори душичката! Да ти се не види! Гроб да ти се отвори! Да ти изсъхне корена! Да ти изгори къщата! Да се продъниш в дън земя! Да опънеш петалата! Сърце да те яде! Кучета те яли! Да те вземат мътните! Да те носят четирима! Чумата да те тръшне! Болест да те отнесе! Да гушнеш букета! Проклет да си! Бъди проклет – ти и всичките ти потомци! Да ритнеш камбаната! Пара да не свъртиш, здраве да не видиш! Да глътнеш вода! Да се гътнеш, дано! Бог да те порази! Да ти забучат кръста! Да не дочакаш празник! Да те видя на дървен кон! Да те носят в дървена кутия. Да те изкарат с краката напред!

Тежки клетви и разтуряне

Най-тежките клетви засягат съкровеното у човека. Те не са клиширани изрази като изредените по-горе. Те се целят в душата и много болят. Например ако се знае, че някой няма деца и с всички сили се бори, за да има, тежката клетва спрямо него е: Да пукнеш без деца! Дете да не видиш! Родът ти да пресъхне. Името ти да не се поднови. На гроба ти да няма кой да ходи.

Подобни тежки клетви се развалят трудно, изискват разумен и добре прецизиран подход.

Още информация и източници на английски: Какво е родово проклятие според Библията? * Молитва за разваляне на родово проклятие; * Ритуали за премахване на родово проклятие.

Молитва за изчистване от негативна енергия от ходжата

Ходжа Абдула започва от диагностика, за да установи точното състояние на човека, на неговите деца и предци. Изчистването тръгва от молитви, които обхващат цялостно всички теми – здравето, финансите, смътните опасности на конкретни човек и на близките му. При нужда ходжата провежда изчистващи ритуали. Винаги завършва с изработването на талисман, който удължава и подсигурява защитата от бъдещи вмешателства.

Погледнете и ТУК: Разваляне на магия с яйце. Кога спира да действа магията? Изчистване на магия със захар. С оцет.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
Пишете на Ходжа Абдула, като попълните коректно всяко едно от полетата по-долу. Също можете да оставите и коментар във формата за коментари:

  Всички полета са задължителни. Проверете данните дали са точни, защото от това зависи дали ще получите отговор и какъв ще бъде той!

  ВАЖНО: Отговор ще получите най-късно до 24 часа на електронната си поща, която сте посочили. Ако до едно денонощие не пристигне отговор, погледнете и в папката СПАМ. Може вашият отговор да се намира в нея.

  This Post Has 4 Comments

  1. Светлана Борисова
   Светлана Борисова

   Първта причина да пиша на ходжа Абдула беше родово проклятие. Тоест аз не знаех, той го откри. След 40 дни рязко тръгнах на оправяне.

  2. Тихомир
   Тихомир

   Не съм сигурен дали е родово проклятие, но мъжете в рода ни умират на около 50 г. Има нещо съмнително, пиша ви, ходжа Абдула!!!

  3. Теодора Пейчинова
   Теодора Пейчинова

   На мен ми е казано, че при проклеване и уроки се подава без повод, през 20 – 30 дни да се прави добро, за да се измива лошото.

  Вашият коментар

  Админ

  Това е профилът на администратора на сайта на ходжа Абдула.