Рукие. Арабска молитва за разваляне на магия. Магически ритуали за пропъждане на зли духове. Против уроки, болести и семейни проклятия. Лечение чрез Корана

Изповядващите ислям използват молитвени ритуали за пълно изчистване на тялото и душата от магия и зли духове. Според канона се използват точни текстове от Свещената книга – Корана.

Молитвено изчистване според канона
Въпрос Какво е правилото
Кой чете от Корана който изповядва Ислям
На какъв език на арабски
По кое време от 3 часа до развиделяване
Благодатен ден Аллах „чува“ най-добре в петък

Молитвите от Корана се четат ежедневно продължително време. Молителят може да се „отпусне“, едва когато животът и здравето му са се оправили напълно.

Прекрасно е, ако молитвите се четат от този, който се нуждае. При невъзможност поради религиозна или езикова бариера, разрешено е да се помоли мюсюлманин за помощ. Това може да е родственик или непознат човек, ако се знае за неговата набожност и почтеност. Молитвите се четат и от деца, процесът на изчистване не им вреди.

Видове арабска молитва за разваляне на магия

Свещената книга на Исляма съдържа огромната мъдрост на предците. В Корана е заложена колосална енергетика, затова неговите текстове оказват невероятно мощно защитно действие.

ходжа Абдула молитви коран 01
Коранът се почита с трепет – като физическа книга и като съдържание

Вярващите мюсюлмани черпят думи за обръщение към Аллах от Корана. Молението се казва „дуа“ – молитва, с помощта на която се търси помощ за решаването на проблемите от живота.

Сходно значение има намазът. Той е молитвен ритуал със строга форма, която е забранено да се нарушава. Дуа се чете на всички езици, намаз се прави само на класически арабски. Дуа се чете всяка нощ, намазът – след подготовка (обредно изчистване) и в определени дни.

Дуа е лично обръщение на човека към Аллах. В основата са текстове от Корана, но е разрешено да се добавят собствени думи, да се правят паузи.

Текстовете от корана се наричат сури и аяти. За незапознатите: Свещената книга се състои от 114 сури (ще ги оприличим на стихове), които се делят на аяти.

Какво представлява рукие?

Рукие или рукъя е молба към Аллах за излекуване (спасение) от джинове, уроки и магия. Това се случва или посредством Корана, или с помощта на узаконени молби, които се предават от Пророка и неговите сподвижници. Към този тип се числят и всички молитви за спасение от джинове и магии, в които няма лош смисъл и не противоречат на шериата.

Някои автори превеждат рукие като заклинание, което се чете над болния или обсебения, както и над всеки, поразен от болест.

Текст на арабска молитва за разваляне на магия

Аз започвам с името на Аллах – Единствен Всемогъщ Създател. Той – Милостив, Даруващ благополучие за всички в живота и Милосърден само за вярващите на този свят.
Кажи: Той, Аллах, Единственият Бог и Единствен Създател. И той няма съучастници.
Аллах не се нуждае от нищо и никой, всички се нуждаят от Неговата Милост.
Той не е родил, няма младенец, не е раждан, няма ни баща, ни майка.
Няма нито равноценен, нито подобен на Него.
Кажи: Прибягвам към защитата на Аллах, сътворяващ изгрев, който настъпва след нощ.
От злото на тези творения на Аллах, които са изкусни в злото, и от злото, от което е способен да се предпази само Господстващия над тях.
От злото на нощта, когато нейната тъмнота стане мрак.
От злото на този, който се домогва да всява раздори сред хората.
От злото на завистника, който желае другите хора да се лишат от милост и благоденствие и прилага за това своите усилия.
В името на Аллах, Снизходителния, Милосърдния.
Кажи: Аз прибягвам към защитата на Господа от людете, от злото на прелъстителя, който изчезва при споменаване на името на Аллах, който подбужда зли мисли в хорската гръд със сътрудничеството на съблазнители сред джиновете и хората.

Как помага ходжа Абдула?

Канонът повелява дуа да се произнася от човека, който се нуждае от изчистване и защита. Но ако магията се е оказала твърде мощна, жертвата не е в състояние сама да се изчисти и тогава е нужен помощник, за предпочитане чист религиозен човек.

Ходжа Абдула прави молитвите още по-силни. В случаи, когато нападнатият от зли сили е много болен, той впряга и други средства, които владее, за да освободи обладания от джинове.

Ходжата е полезен и в случаи, когато жертвата не осъзнава своята беда. Близки се досещат, че е направена магия и се обръщат към ходжа Абдула за спасяване на пострадалия. И ако е Воля на Всевишния, той чува изказаните молитви.

Как се разваля магия според исляма

Мюсюлманинът не трябва (забранява му се) да ходи при магове, вещици и ясновидци, да пита за техните методи и начини на лечение и решаване на проблеми, да вярва на това, което говорят.

ходжа Абдула молитви коран 03
Пророкът Мухаммед е забранил да се ходи при предсказатели и да им се вярва.

Пророкът Мухаммед е казал, че Всевишният няма да приема молитви от такива хора в продължение на 40 дни от простъпката.

Второ правило, мюсюлманинът не трябва да разваля магия, уроки и заклинания с методите на магията, тоест със същия метод.

Трето, мюсюлманинът не трябва да се бори с магия, уроки и заклинания с помощта на джинове и да вярва на това, което му внушават.

Мюсюлманинът трябва да знае, че всяка помощ, изцеление и защита от беди и нещастния идва само и единствено от Аллах и че само Всевишният е всесилен да ни защити от всичко лошо.

Какво е разрешено:

 • Да се лекува, да се изчиства от магии и зли сили, да се защитава от джинове и шейтани с помощта на текстове от Корана и с молитви.
 • Да носи в себе си и да окачва в дома си, в колата си, над леглото си или на детската люлка талисмани с написани сури и аяти от Корана, хадиси и други дуа.
 • Да пише на хартия аяти от Корана, хадиси и други дуа, да ги хвърля във водата, както и да се ползва от такава вода и да пие вода, на която е четено от Корана.
 • Да използва за премахване на магии вода, мед, мляко, зехтин и всичко позволено за пиене, намазване и за лечение (изцеление), ако предхождащо е чел сури от Корана. Същото важи и за оловото.
Ислямската молитва Салах/Намаз

Молитвата Салах е различна от дуа. Дуа е молба, която е без определена форма, съдържа и собствени думи, казва се без ограничение.

Салах е ритуална молитва. Тя ползва определени думи и движения, които са задължителни. Салах започва с поклон пред величието на Бога (Аллаху Акбар) и  завършва с пожелание да имаме милосърдието на Аллах.

В същността си Салах е изреждане на няколко молитви – Фард и Нафил.

Книгата на молитвите Китаб ал Салат

Тя е компилирана от NATHIF J. ADAM през 1991 г. В нея се разглеждат добродетелите на молитвата, как се прави уду в най-големи подробности. Описва се извършването на намаз и как се изпълняват конкретни молитви като Зухр, Аср, Иша и др.

Против уроки и зли очи

Трите последни сури на Корана Ал-Ихлас, Фалук и Ан-Нас се четат преди сън, като се прекарват длани по цялото тяло, започвайки от лицето. Така е постъпил пророкът Мухаммед.

Сура Ихлас

Кажи: Той – Аллах Единствен, Аллах Самодостатъчен, Той не е раждал и не е роден и няма равен на Него!

Сура Фаляк

Кажи: Прибягвам към защита на Господа от злото на сътворения от Него, от злото на мрака, когато той настъпва, от злото на завистника, когато завижда!

Сура Ан-Нас

Кажи: Прибягвам към отбраната на Господа от хората, Царя, Богът на хората, от злото на изкусителя, изчезващ при споменаването на Аллах, който подбужда зло в човешкото сърце, от джинове и хора.

Дуа в битка срещу черната магия

За сваляне на черна магия се предписва четенето на дуа (молитви) и на сури.

ходжа Абдула молитви коран 02

Три кратки молитви:

Прибягвам към защитата на съвършените слова на Аллах от злото на създадения от Него.

Прибягвам към съвършените слова на Аллах, за да ме защити от всеки шейтан, от всяко отровно същество и от всяко лошо око.

Прибягвам към защитата на съвършените слова на Аллах от Неговия гняв и от Неговите наказания, от злото на неговите роби, от подстрекателството на дяволите от това те да се явяват пред мен.

Сура за разваляне на магия
 • Ал-Фатиха;
 • от сура Ал-Бакара следните аяти: 1 – 5, 102 – 103, 163 – 164, 255 (Ал-Курси), 285 – 286;
 • от сура Ал-Имран аяти: 18-  19;
 • от сура Ал-Араф аяти: 117 – 122, 54 – 56;
 • от сура Ал-Муминон аяти: 115 – 118;
 • два пъти сура Юнус, аяти 21 – 82;
 • седем пъти сура Та-ха, аят 69;
 • от сура Ас-Сафат аяти 1 – 10;
 • Ал-Ихляс;
 • Седем пъти Ал-Фаляк;
 • Седем пъти Ан-Нас;
 • Многократно Ал-Курси.

Погледнете и ТУК: Черна магия за любов, която действа веднага. Лесна магия за влюбване със свещ и други ритуали.

Други молитви от Корана на български

С името на Аллах, с името на Този, на когото нищо и никой не може да причини вреда ни на земята, ни на небето, защото Той е Чуващ и Знаещ.

На мен ми е достатъчен Аллах, освен Когото не съществува бог. На него се уповавам, Той е Господ на великия престол. (срещу магия се чете по седем пъти сутрин и вечер).

О, Живот, о, Всемогъщи, търся спасение в Твоето милосърдие. Приведи в ред всички мои дела и нито за миг не ми поверявай моята душа.

О, Аллах, Господ на седемте небеса, на земята, на Великия Престол, Господ наш и Господ на всичко. Този, който разпуква всяко зърно и всяка костичка! Прибягвам до Твоята защита от злото на всяко нещо, което Ти е подвластно.

Още по темата ТУК: Магия за любов с име. Как се прави магия за любов. Много силна магия за любов и страст.

Арабска магия за любов

ходжа Абдула молитви коран 06

Ислямът, както и християнството, е категорично против магове и вещици, срещу провеждането на магически ритуали. Набожните мюсюлмани и досега живеят по обичаите на своите предци и търсят решения на своите проблеми в страниците на Корана.

На мюсюлманите е забранено да ходят при магове и ясновидци, да правят и да поръчват магии. Разпространяваните в интернет магии под заглавие мюсюлмански (турски, арабски) реално не са от ислямската практика, но й се приписват за по-интересно и загадъчно.

Молитва за връщане на любим човек

Мюсюлманите оправят любовните си проблеми, както и всички останали проблеми – с молитва.

О, Аллах! Свържи ни в обич и съгласие, както си го сторил с Адам и Хава, Юсуф и Зулейка, Али и Фатима, Мухаммед и Хадидже. О, Аллах! Прости, помилуй и предпази нас от всички огньове. Благослови своя най- хрисим роб – — Мухаммед и неговите потомци.

О, Аллах! Украси ме в очите на моя мъж, всели в сърцето му любов към мен и ме направи единствена за него жена. Дарувай ме с праведно потомство от него. О, Аллах, ние те викаме. Отговори ни, както Ти обеща. О, Аллах, направи ме нур (сияние) в очите на моя мъж.

Лечение чрез Корана

Пророкът Мухаммед е лекувал по три начина:

 1. С лечебни треви – природно лечение;
 2. С Корана и с молитви – духовно (тайно) лечение;
 3. Съвместно по двата начина – взаимодопълващо се лечение.

Ако се използва мед, това е природно лечение. Ако върху меда се четат аяти от Корана и специални молитви – дуа, тогава се привлича и мощта на Свещените текстове.

Вижте и ТОВА:Най-добрата мюсюлманска молитва за любов. Как се произнася дуа за любов?

Видео: Проповед за защитата чрез молитва.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Пишете на Ходжа Абдула, като попълните коректно всяко едно от полетата по-долу. Също можете да оставите и коментар във формата за коментари:

  Всички полета са задължителни. Проверете данните дали са точни, защото от това зависи дали ще получите отговор и какъв ще бъде той!

  ВАЖНО: Отговор ще получите най-късно до 24 часа на електронната си поща, която сте посочили. Ако до едно денонощие не пристигне отговор, погледнете и в папката СПАМ. Може вашият отговор да се намира в нея.

  This Post Has 3 Comments

  1. Невин
   Невин

   Благодаря ти, ходжа Абдула. Всичко стана, както се надявах!

  2. Галена
   Галена

   Имах тежка черна магия направена през 1912 г. на мои прадядо и увеличавана след това при внуците. Щастлива съм, че научих за ходжа Абдула и той прекрати това безумие.

  3. Ярослава
   Ярослава

   Имах съмнение, че магията ми наистина е била развалена. В първите дни не усетих нищо. Но после човекът, който ми беше изпратил зло, пострада и видях, че има Божия Справедливост.

  Вашият коментар

  Админ

  Това е профилът на администратора на сайта на ходжа Абдула.