Коя е най-добрата молитва за болен. Как да изберем най-силната чудотворна молитва към Бог за сбъдване на желание. Помощ от ходжа Абдула. Работещите молитви за здраве и изцеление

Болестта се изпраща от Бог за прераждане и обновяване на душата. Поразеният от тежко страдание бива подтикнат внимателно да погледне на живота си, на преоцени своите постъпки, да види злото, което причинява на околните и да помисли как да промени своите неправилни мисли и чувства. Това е според Православната църква.

Ислямът също възприема болестта като благо. Всевишният със своята мъдрост е устроил света, така че жизнените трудности и страданията да бъдат за вярващия източник на ползи и духовно израстване. Пророкът е казал: Две милости (на Всевишния) не се ценят от повечето хора – това са здравето и свободното време.

abdula-01
В повечето религии болестта е втори шанс за поправяне

Но с какво са полезни болестите за душата?

Полза от трудностите и болестите
За какво ни напомня болестта Обяснение
За човешката преходност и за смъртта, учи на смирение Когато човек е богат и здрав, той започва да се чувства по-добър от околните и да се гордее с преимуществата си в живота. Но болестта отрезвява – тя показва, че парите, властта и благата не защитават от нищо. Човек е толкова слаб и смъртен, колкото са всички останали хора
За ценността на семейството В болест разбираме, че истинските ни приятели и най-близките ни хора, които ни подкрепят без изгода, това са родствениците
За правилния живот отвъд удоволствията и егоизма Здравият може да води грешен живот с цел удоволствия. Болестта напомня, че смъртта идва неочаквано и може да няма време за покаяние. Тя е напомняне от Бога, че е време да се спре
Болестта очиства от греховете, ако се понася с търпение и без оплаквания Ако вярващият разбира дара на болестта и благодари за него, той изкупува своите погрешки и дори някои от тежките си грехове
Болестта заставя човек да се откаже от светската суета и да се замисли за сериозни неща, които го приближават към Бога Дори най-вярващите хора биват увлечени по житейските грижи и отговорности, забравят да мислят за Твореца и да благодарят за милостите му
Болестта заставя човек да оцени здравето и да бъде благодарен на Твореца за него Докато човек е здрав, той не цени своите сили и здраве, приема ги за даденост, а те са дар

Да се лекуваме или да разчитаме на Бога? Едното не противостои на другото. За вярващия човек обръщането към Бога е целебно за тялото и за душата. При болест по неволя получаваме много свободно време, което да посветим на размишления и молитви.

Правила при молитва за болен

Молитвите за здраве и изцеление, отнесени към Господ, за предпочитане се четат в църква, пред неговия лик. При липса на възможност (тежко болен на легло или в болница), молитвите се произнасят на кое да е място. Достатъчно е да имаме икона на Спасителя и поне една църковна свещ.

В молитвите молим за собственото здраве, за съпруг, съпруга, за деца и родители, за други близки или просто познати, за които се застъпваме. Когато думите идват от чисто сърце с най-добри подбуди, те задължително биват чути.

Няма задължителни правила за време и начин на четене на молитви за здраве.

 • Когато се застъпваме за отделен човек и при продължително боледуване, включваме името му в редовната молитвена практика, например го споменаваме в края на утринната молитва.
 • При епидемия се обръщаме към Бога с обща молба да подкрепи нас (хората), за да изтърпим изпитанията. Такива молитви са много силни и носят полза за нас самите и за нашите любими хора.

Най-силната молитва към Бог

Молитвата за изцеление има удивителен ефект. Тя не само помага на болния и страдащия, но обновява и дарява душевно облекчение на молещия се за негово здраве. За да отстъпи болестта е необходимо усърдно да се четат и отправят молитви. Болният не трябва да роптае за своето физическо състояние, да не се оплаква и да не приема болките си като наказание от Бога, а с искреност и вяра да моли Бог да възприеме и използва висшия смисъл на болестта, която му е дадена.

Владико, Вседержителю, Святи Царю, накажи, но пази от смъртта! Повдигни низшите и падналите, утеши скърбите на телесния човек.  Молим Ти се, Боже наш, за раба Твой (името) да го благословиш с Твоята милост и да му простиш волните и неволни съгрешения. Господи, спусни над нас лечебната Твоя сила, докосни тленното, потуши огъня, успокой страстите и всяка немощ, таяща се в преходната обвивка. Въздигни страдащия от одъра на болестта, от ложата на озлоблението, от блатото на злото. Дарувай го с Твоята благовъдворяваща и творяща воля. Спаси ни, Боже наш! Превъзнасяме Твоята слава и сила, в име Отцу и Сину и Светого Духу, нине и присно и вовек и веков. Амин.

Смисъл на молитвата: тя е обръщение към Господ с надежда да изцели болестта, да пусне греховете на болния, да му помогне да възвърне физическото здраве и да осъзнае, че всичко, което би могъл да получи, е благодарение на волята и милостта на Исуса.

Чудотворна молитва
abdula-02
Най-ефикасни са молитвите в храм и от духовно лице

 

Чудотворна сила имат молитвите към Света Богородица, защитницата на жените и децата. Думите на разтревожените родители трябва да изхождат не от устата, а от самото сърце, да бъдат изпълнени с вяра за добър изход. Тогава произнесената молитва се преражда в чудотворна.

Приеми, о, Всеблагословена и Всесилна Владичице Богородице Дево, това моление със сълзи е поднесено пред тебе от несъответствуващите твои раби. Изправяме се пред твоя извикващ умиление образ и поднасяме искреното си моление. Вярваме, че за всекиму ти имаш състрадание и милост, облекчаваш скърбите, даруваш на немощните здраве, на бесните – здрав разум, на обидените – успокоение. Ти прогонваш болести, бесове и обиди, изчистваш прокажените и покровителстваш малките деца. И още, Богородице Владичице, те освобождаваш от тясна тъмница, от много различни страсти, целиш душата и с цялата си милост ходатайстваш пред Твоя Син Христа Бога Нашему. О, Пресвета Майко, не преставай да се молиш за нас, несъответствуващите роби твои, които те славят и почитат и се покланят пред Пречистия Ти Образ с умиление и надежда. Молим Ти се с пълната вяра и без съмнение, Приснодево Пресвална и Непорочна нине и присно и вовек и веков. Амин!

Молитва за изцеление от ходжа

Вярващите в исляма отправят молитви за изцеление в ежедневната си молитвена практика, но има ситуации, в които по-полезно е да се привлече помощ от ходжа. Ходжата е за предпочитане, когато болният е завладян от бесове и зли шейтани. Неговите молитви са силно въздействащи за изгонване на нечисти сили (енергии) и за възвръщане на силата на болния обратно в негови ръце.

Съгласно хадисите, достигнали до днес от Пророка Мохамед, при болест се позволява да се издуха малко плюнка на дланите и след молитва да се поглади болният орган. Плюнката се заменя с вода или масло.

Тази практика е постановена от самия Пророк. В хадисите е казано, че когато Пророкът лягал да спи, се молил в двете си длани, съединени пред него, поредно четейки сурите Ихляс, Фаляк и Нас. После плюел в ръце и ги прекарвал по цялото си тяло, започвайки от главата и завършвайки с краката. Пророкът обхождал цялото тяло, докъдето му стига ръката. Това той правел трикратно. А когато заболявал някой от семейството, Пророкът четял Ал-Мивадтайн и подухвал (поплювал) на болното място.

Следват няколко молитви за изцеление, които да четете сами, ако нямате достъп до ходжа или паралелно с молитвите, отправени от ходжа.

Навлажнете длани и след изчитане на молитвата погладете болното място. Друг вариант е да се молите над вода, с която след молитвата да се наплискате и да пиете, или направо да се изкъпете. Такава вода става целебна и благословена – зам-зам. При определени болести се чете молитва над масло, което се намазва на болните зони.

За по-мощен и бърз ефект след намазване на болния орган с вода/ масло, положете ръка върху него и продължете да се молите. Един човек се оплакал на Пророка: Откакто приех исляма, тялото ми не спира да боледува. На това Пророкът отговорил: Положи ръка на болното място и кажи три пъти „БисмиЛлях“ и седем пъти:

Аузу билляхи ва кутратихи мин шари ма атжиду ва ухазиру.

В друг вариант е казано: Сложи дясна ръка на болното място и седем пъти прочети:

Аузу би изатиллйахи ва кунратихи мин шари ма атжиду ва ухазиру.

При всеки от седемте пъти поглаждай болното място с длан.abdula-03

Още молитви от Пророка при болест:

Азхибил баъса рабба наси вашфи анта шафи ла шифа иля шифаука шифан лиа иуґадиру сакаман.

Човек, занимаващ се със самолечение, е необходимо да прочете следното:

Бисмилляхи арки навси мин кули шайаин иуъзини ва минь шари кули навсин ав‘аинин хаситин Аллаху иашвини.
Асъалиуллахал ‘азима рабал ‘аршил ‘асими ан иашфини.
Аллахума рабба наси азхибинил баьса башфи анта шафи лиа шифа иллиа шифаука шифан лиа иуґадиру сакаман.
Бисмиллахи турбату ардина бирикати ба’дина юшфа сакимуна биизни рабина.
Бисмилляхи аркика ва лаху иашфика мин кули шаиъин юъзика ва мин шари кули навсин ав ‘айнин хаситин Аллаху яшфика бисмилляхи аркика.

Силна молитва за сбъдване на желание

Православните отправят молитви по свои желания – за изцеление и други, към безсребрениците и чудотворци Козма и Дамян.

Кратката молитва към тях е:

Свети безсребърници и чудодейци Козма и Дамяне, посетите даром немощи наша, даром дайте нам.

Подробната молитва към тях е:

Отнасяме се до вас с молитва, свети безсребърници Козма и Дамяне. Обръщаме се към вас като към спешни помощници, като бързи лечители, като веднага откликващи помощници на Господа за спасението на покайващите се души. Ние сме недостойни и с преклонени глави, но се обръщаме към вас и ви молим да не презирате молбите и желанията на грешните и немощните, които се заплитаме в живота и извършваме много грехове. Умоляваме ви, Козма и Дамяне, да се застъпите за нас пред Господа. Помолете го да насочи към нас, несъответствуващите, своята велика и богата своя милост и да ни избави от всякакви болести и скърби (и добавяме конкретното желание). Поради вашата твърда вяра Господ сложи край на мъченическия ви живот и ви дари с благодатта на изцелението и безвъзмездното лекуване. Обърнете сега към нас този дар и ни дарете безвъзмездно със спасение. Облекчете живота (кончината – според случая) на християнина, избавете ни от вечни дяволски мъки и ни помогнете да се избавим от многото грехове наши, които изначално не са достойни за вашето милосърдие. Сътворете тази милост да поднесем нашето покаяние и да достигнем вечния покой, както хвалим Бога наш и пречистата му майка. Вашето топло застъпничество нека ни бъде дадено, нине и присно и вовек и веков, Амин.

Вижте и ТОВА:

Арабска молитва за отключване на късмета. Дуа за сбъдване на желания. Четене на Коран и молитва за късмет.

Кратка молитва за здраве

Тази молитва е силно действаща при епидемии и в случаи, когато са засегнати много хора или трябва да измолим изцеление за много болни наведнъж.

Господи Боже наш! Слушай от висотата на светия Престол нас, грешните и недостойни хора, които с всичките си грехове молим за Твоето милосърдие. Не се отвръщай от нас, не отправяй към нас Своя гняв, дари ни с шанс да се променим, да се обновим и да изкупим вините си. Ние приемаме Твоето наказание и Ти благодарим за него. Помогни ни да се покаем и да изпълним сърцето си с любов и с милост, както Ти си постановил. Дари ни със спасение, както за тялото от болести, така и за душата от грехове. Амин!

Киприянова молитва за здраве

Тя се изчита от свещеник в храма, като целта й е да се прогонят нечисти сили и енергии от вярващия.

Знае се, че това е специално моление против магии, но то силно помага за изцеление, когато човекът се е разболял поради уроки и зло влияние.

Киприяновата е изключително мощен начин да се повлияе болест и душевно неразположение. Според църковните правила, Киприяновата молитва се изрича от духовно лице. Намерете в коя църква се чете и си запишете служба.

Случва се болният да няма достъп до храм или да няма сили да стигне до свещеник. В такъв случай може негов близък да присъства на четенето или болният сам да се помоли вкъщи. Текстът на Киприяновото моление, адаптиран за домашно четене, е дадена ТУК.

Най-силната майчина молитва

Господи Иисусе, Сине Божи, чуй молитвата на недостойна и грешна майка, която пред Тебе се застъпва за своето дете и проси Твоята милост за (името). Помилуй го и го спаси в Твое име. Прости му съгрешенията волни и неволни, извършени пред Тебе, и го насочи в истинския път и го вразуми и просвети за спасението на неговата душа и за изцелението на неговото тяло. Господи, благослови го в дома му, около дома, на улицата, в колата, на работа и на всяко място в Твое владение, където пребивава моето дете. Съхрани го под Твоя свят покров и го пази от нож, куршум, меч, отрова, огън, вода, смъртоносни язви и напразна смърт. Огради го от неговите видими и невидими врагове, от беди, зло и нещастия. Изцели го от неговите болести, изчисти го от всякаква мръсотия (алкохол, цигари, наркотици…) и облекчи неговите страдания и скърби. Господи, дари му много години здрави и целомъдрен живот, под Твоето благословение. Господи, помилуй (Х 12).

Как помага ходжа Абдула?

Ходжа Абдула помага за изцелението на мюсюлмани и християни, без да ги дели по религия. Той насочва силата си към страдащи от тежки болести, при продължително боледуване и особено при случаи, когато човекът не разбира защо му се случват неприятности и положението му се задълбочава. Може да се обърнете към него, щом чувствате интуитивно, че се нуждаете от Божествена помощ и закрила.

Ходжа Абдула помага по десетки различни начини, като методът той подбира според причината за болестта и страданието. Възможно е да се наложи гадаене по Свещената книга, за да достигне до корена на проблема. При някои болни решението е премахване на магия или проклятие. Други болни се поправят чрез деактивиране на блокажи и отключване на късмет. Има случаи в които лечението представлява напълване с любов и благотворна енергия. Ходжа Абдула цери с молитви или с ритуали, доста често той успява да помогне от дистанция и изпраща на нуждаещите се защитни муски.

Още по темата ТУК: Мюсюлманска молитва за любов и др. работещи молитви. Силна турска магия за любов.

Други молитви за болен близък

Молитва към Йоан Благослов за изцеление на близък човек.

О, Всехвални Апостоле и Евангелисте Йоан Богослов! Умоли Господа Бога да дарува (имената) и да опрости прегрешенията му, които е извършил в детството, и греховете от младостта и зрелостта му, както и от целия живот. Помогни му да се покае за своите помисли и думи, за погрешните си чувства, които разбира благодарение на Божия дар на болестта. Помози нему да се избави от своето мъчение и да получи милостта на Бога, за да обнови душата си и да се възроди за нов живот като праведен и добър човек, който живее в законите Божии и се пази от козните на дявола и всяко зло. Амин!

Молитва за болен от рак

Всеблага и Достопочтена Богородице, Всецарице! Зная, че не съм достоен да се изправя с молитва пред теб, богоугодната Майка. Но те умолявам да изцелиш душата ми и да укрепиш немощното ми тяло, което е изпаднало в тежка беда. Помогни ми да издържа без оплаквания и с търпение, за да осмисля съществуването си и да се приближа до Бога. Майко, имам нужда от още време, за да се поправя и да спася душата си. Умолява те да ме подкрепиш и да се застъпиш за мен, за да отстъпи болестта и в тялото ми да се върнат любовта и доброто. Амин!

abdula-04

За болни от рак е полезно да се проведе възпоменание през Проскомидията (началото на литургията).То съчетава молитва и обряд, който представя душата пред престола на благодатта. Това е символ на измиването на Христос от кръвта, на изчистването на греховете, на даруването с телесно и духовно здраве. Такова възпоменание се прави и за покойници, и за живи, които страдат от тежка и смъртоносна болест и има опасност скоро да се представят пред Всевишния. То помага на вярващия да придобие духовно благополучие.

Молитва за болен родител

Изцери, Господи, и облей с милост моя баща (името). Дари го с душевно спасение и с телесно здраве. Огради го с молитвите на свети ангели и отпъждай от него всяко зло. Не позволявай да се представи пред Тебе, преди да получи шанс да се покае за греховете си и да поправи живота си. Открехни пред него праведния живот и му позволи да се изпълни с мъдрост и любов, Амин!

Идентичен текст се изчита и за майка.

Молитва за здраве на семейството

О Господи, Всемогъщий Боже, обърни поглед към нас, Твоите недостойни деца, които много пъти са грешили пред тебе. Ти виждаш нашата немощ и душевна болка. Ти познаваш нашите умове и сърца. Моля Те, помогни ни против семейни раздори, раздяла и лоши отношения. Не позволявай нашите слабости да се превръщат в болести и да страда семейството ни. Пази ни от вътрешни войни, от болка и трудности. Помилуй нас, неподобаващите. Поправи нашия греховен живот, умиротвори борбите и безпорядъка, обедини ни, дай ни мир и процъфтяване, избави ни от проблемите, които може, и ни подкрепяй в преминаването на тези, които трябва. Запази в сърцата ни топлотата, любовта и благодатта, за да изпълняваме твоите повели. Благослови ни, Амин!

Още информация и източници на английски:

Молитва за болен, който се обръща към Бога; * 20 молитви за изцеление, които носят мир и сила; * Как точно да се молим за здравето на някой болен?

Псалми за изцеление

Християнските псалми са част от молитвената практика на вярващите, но мнозина се обръщат към тях, когато пострадат и се нуждаят от духовна опора. Текстове от Псалтира се четат при болести и трудности, но не трябва да се използват за спешна помощ. Псалми се четат редовно, продължително време. Те помагат, когато четящият вниква в думите и ги превежда през сърцето си. Механичното изчитане на текстовете не е целебно и облекчаващо. Думите може да се изпишат на хартия и да се пришият към дрехите.

Кой псалми се четат при болест? Най-известен е псалом 102, той е за цялостно възстановяване на здравето. №90 е мощна защита от нещастни обстоятелства и се чете за болни деца.

Още няколко примера: №4 помага при депресия, №7 е за нервни разтвойстра.  №5 е за очни болести, №44 е за сърце и бъбреци, №50 се чете при епидемии. №145 се чете при кръвоизливи. При рак и имунни заболявания се четат № 36, 69, 81, 101, 151.

Молитва за болен при свещеник в църквата

Болестта не е наказание, а възможност да се поправим. Болният трябва да обърне надеждата си към Бога и да се зареди със сили. В това помагат някои тайнства на Църквата като Маслосвет,  Изповед и Причастие. Апостол Яков е казал при болен да повикаме свещенослужител, който да се помоли за него и да го помаже с елей. Маслосветът се прави за изцеление и дава сили срещу болестта. Другите две тайнства пък дават възможност на болния да се покае за изцеление на душата си. Когато душата се оздравява, оздравява и тялото.

Как да се свържем с ходжата за помощ?

За съвет, насоки и помощ при болест може да се пише на ходжа Абдула. В сайта има форма за контакт, чрез която най-лесно се осъществява връзка. Може да пише самият болен или негов доброжелател. Необходимо е само да бъдат дадени данните на пациента – име и рождена дата, да се опише накратко каква е болестта, откога се страда от нея. Ако писмото е от страничен човек, нека бъдат дадени и неговите данни и да се опише с какви намерения той поръчва обред за здраве. Ходжа Абдула се свързва с всеки, който му е писал.

И още нещо интересно ТУК: Дуа за успокоение и дуа за здраве. Лечебни молитви от Корана на български. Арабска молитва за здраве и други мюсюлмански молитви, включително и за разваляне на магия.

И едно видео с руски молитви за болен и за изцеление, снабдено с текстове към визуалната и звукова част:

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Пишете на Ходжа Абдула, като попълните коректно всяко едно от полетата по-долу. Също можете да оставите и коментар във формата за коментари:

  Всички полета са задължителни. Проверете данните дали са точни, защото от това зависи дали ще получите отговор и какъв ще бъде той!

  ВАЖНО: Отговор ще получите най-късно до 24 часа на електронната си поща, която сте посочили. Ако до едно денонощие не пристигне отговор, погледнете и в папката СПАМ. Може вашият отговор да се намира в нея.

  This Post Has 9 Comments

  1. Елена Несторова
   Елена Несторова

   Щастлива съм, че си писах с ходжа Абдула. Той ми каза – Възползвай се от младостта преди да настъпи старостта, възползвай се от здравето, преди да дойде болестта, възползвай се от живота, преди смъртта.

  2. Стойка
   Стойка

   151 дни наред четох молитва за болен и той оздравя. Това беше молитва за здраве от вашия сайт, наистина чудотворна, много благодаря!

   1. Админ
    Админ

    Хубаво е че има още благодарни хора! Бъдете жива и здрава още дълги години!

   2. Админ
    Админ

    И ходжа Абдула е много благодарен , че сте се доверили и сте следвали неговите заръки! Бъдете благословена!

  3. Михайлина Кирилова
   Михайлина Кирилова

   Най-чудотворната молитва за здраве е Киприяновата, но прочетена от свещеник в църквата, както си е по канон. Другото е да се преспи в Бачковския манастир преди Голяма Богородица. За някои болести е целебен ритуалът Златна ябълка.

  4. Тони Димитрова
   Тони Димитрова

   Здравейте спешно се нуждая от помощ, мисля, че е направена магия на мой много близък роднина! Възможно ли е да му помогна по някакъв начин?
   Благодаря предварително
   С уважение

   1. Админ
    Админ

    Да. Имате подробен отговор по темата. Прочетете го и дайте обратна връзка.

  5. Марчела
   Марчела

   Може ли да ми кажете ,дали имам магия защото не съм същия човек който бях преди благодаря

   1. Админ
    Админ

    Да може да се каже. Пишете във формата за контакт и дайте имена и дати на раждане. Тук тази информация не я пишете , защото това е лично. Ще получите подробен отговор за гадаенето.

  Вашият коментар

  Админ

  Това е профилът на администратора на сайта на ходжа Абдула.