Най-силната молитва към Бог, която помага при всякакви проблеми. За сбъдване на желание. Към архангел Михаил, към Богородица, Киприянова молитва. За късмет. Чудотворна и Божия молитва „Отче наш“

Йоан Златоуст говори да не сме лицемерни, когато се отправяме душевно към Бога.

Молитвата не е, за да се покажем, убеждавайки другите и себе си колко сме добри и вярващи.

molitva-01
Молитвите се чуват от всяко място

Молитвата е, за да почувстваме връзката с Господа и че сме едно цяло с него. Че в живота има нещо голямо, необходимо, съществено и първенствуващо, което му дава смисъл и стойност.

Най-силната молитва към Бог

„Царица“ сред молитвите за християните е Отче наш. Тя не е молене за блага, помощ или утеха. Тя ни напомня мястото ни в света, стойностите и опасностите в него. Правилното й произнасяне предполага не повтаряне на думи, а влагането на чувство в тях. В таблицата проследяваме изменението на вътрешния мир при отделните строфи.

Божия молитва „Отче наш“
Как да произнасяме Отче наш
Текст Указания
Отче Наш, който си на небето При първите думи ежедневието с грижите и радостите отстъпва и се забравя. Съзнанието се изпълва с идеята за нещо над тях по важност и стойност – Бог
Да се свети (прославя) името Ти, да бъде царството Ти Признаваме неговото първенствуващо място в света и обратното – че светът е на Господа, а ние само го обитаваме
Както на небето (в духовния свят), така и на земята (в материалния свят) Чувстваме необхватния мащаб на Господа, как умът на малкия човек е неспособен да го осъзнае в цялост, както мравката не осъзнава земята, по която пълзи
Насъщния (жизнено необходим) хляб дай ни днес Не искайте неща, не мислете за стремежите и желанията си, защото Господът знае преди нас от какво се нуждаем и ни го дава, той е изворът на насъщното, ценното в живота ни
И ни прости (не търси отплата) дълговете наши Дълговете ни са недостатъчно любов, недостатъчно осъзнатост – тук в молитвата осъзнаваме поведението си, бързо преглеждаме погрешките си в мисли и чувства
Както ние прощаваме на (които ни оскърбяват) длъжниците си И веднага си припомняме, че сме създадени стойностни, способни да даваме и получаваме. Тази строфа ни казва, че ние сме чисти души, а погрешни са само нашите действия
Не ни въвеждай (изправяй пред) в изкушение Нашата вътрешна стойност минава през постоянни изпитания и се доказва отново и отново. Християнинът знае, че има изкушения…
Избави ни от Лукавия … както го има и Лукавия, нашата черна страна, тъмните дълбини на душата. Но ние сме тук, за да осъзнаваме себе си в цялост – с бялото и черното и да се избавяме от „лукавия“ чрез приемането му, а не чрез отричането му. А в това единствено ще помогне Бог
Защото царството, силата и славата са Твои Защото Ти, Господи, така си наредил този свят и такива принципи на съществуването му си установил, а аз човекът мога само да Те следвам…
Во век и веков, амин! … завинаги и с Твоята благословия. Защото аз съм обичано Твое дете и винаги имам Твоят любов и грижа
Най-силната молитва, която помага при всякакви проблеми

Отче Наш е благодарствена молитва.

Според едно тълкувание, желаното непременно се материализира, ако се отнасяме с благодарност, все едно вече е получено. Съвременният човек е практичен и пресметлив – той иска първо да получи и после да благодари. А пред Бога трябва да е обратното. Молитвата ни го напомня ежедневно.

molitva-04
По-долу даваме и мюсюлманския екзивалент

Отче Наш е най-значимата и мощна молитва за християните. Тя е дадена за време на радост и на грижи, при проблеми и несгоди, за всякакви случаи. Няма по-силни думи от тези, с които засвидетелстваме единството си с Господа.

За мюсюлманите силното благодарствено моление към Аллах звучи така:

Аллах, Ти си сътворил за нас Земята като обиталище и Небето като покрив. Ти си ни придал облик и си направил този облик прекрасен. Ти си ни надарил с блага. Такъв е Аллах, нашият Господ, да е благословен Господ на световете!

За изразяване на благодарност към своя Създател правоверните могат да произнасят и друга специална дуа. Съобщава се, че Пророк Мохамед е наставлявал: Който каже тази молитва преди да легне да спи, ще изпълни възхвала на Аллаха във всичките й форми.

Текст на благодарствената дуа

Алхамду лиллйахиль-лйазии кафйани уа-ауанни уа-атаманни уа-саканни уал-лйазии мйанна алйайя фа-афдаль уаль-лйазии атании фа-аджаль. Алхамду лиллйахи алйа кули-хал. Алахум-ма раба кул-ли шай’ин уа маликаху уа илйахя кул-ли шай агуузу-бика минанар.

Превод: Хвала Всевишнему, който ме обезпечава [с всичко необходимо], приютява ме, нахранва ме и ме напоява, щедро ме одарява със Своята милост. Хвала Всевишнему при всяко положение. О, Аллах, Господ на всяко нещо и неин Владика, отнасям се към Тебе [за защита] от Огъня [Ада].

Силна молитва за сбъдване на желание

Отбелязахме, че вярващият – било той християнин или мюсюлманин, или от друга религия, не трябва да проси конкретни блага и ползи от Господа. Но Бог допуска и такива моления, разбирайки несъвършенството на човешката душа. Това че, тя е по пътя си, развива се и се учи, а докато се учи – греши.

Ако изпитваме силен вътрешен подтик да измолим дар от Господа, можем да го направим. Но да се опитаме да омекотим елемента на изгода, очевидното търсене на печала и облаги, като:

 1. Не се обръщаме директно към Бога с материални искания, такива отправяме към светци, архангели или чрез посредничеството на духовни лица като ходжа Абдула;
 2. При директна молитва към Господа молим за качества и духовно усъвършенстване, което индиректно да подобри материалния живот.

Пример: желаем да привлечем повече пари в живота си чрез повишение, допълнителен доход или печалба. Неправилно е да помолим: Господи, нека ми увеличат заплатата, нека месечният ми доход стане еди колко си лева. Правилното е примерно това: Господи, дари ми енергия и способности, за да бъда повече полезен на хората и да получа по-голяма отплата за труда си. Или: Помогни ми да реализирам идеята/ проекта си и да подобря материалното си положение.

molitva-02
В такива картини молитвата се представя като директен контакт

А ето и  молитва за сбъдване на желание

Господи, ти всичко виждаш и знаеш. Ти четеш сърцето ми като отворена книга и знаеш съкровеното ми желание.

Моля те да ме подкрепиш, ако желанието ми е угодно на Тебе и ще донесе полза за душата ми, за хората и за всички разумни същества във Вселената.

Моля те да ми влееш сили, за да осъществя мечтата си, или да ми влееш разум, за да се откажа от нея, ако е вредна за мен и други хора.

Господи, благодаря ти за подкрепата и помощта! Амин!

Силна молитва към архангел Михаил за помощ

Архангеле, Михаиле! Призовавам Твоята помощ и защита в тези дела, в които аз съм безсилен. Защити мен (името) и моите деца (имената) от злото – видимо и невидимо. Очисти, Архангеле, пътя към нашия Бог и нашите жизнени пътища. Моля Те да бъдеш редом с нас във всяка минута,  за да черпим от Твоята сила и мощ и да пребиваваме под обсега на твоя щит, Амин!

Как помага ходжа Абдула?

Ходжа Абдула има способността да преобразува конкретните желания и стремежи на хората във форма, която достига до Бога, бива чута и изпълнена. Не става дума за формално изговаряне на правилни думи. Ходжата помага на вярващите от всички религии да вникнат в същността на своите желания, да осмислят истината зад тях и да се определят правилно – като етика и ценностна система.

Ходжа Абдула посредничи за достигане на желанията до Господа, като го прави по свой си начин. Той не разказва как се осъществява комуникацията с Висшите светове, защото това се случва на нематериално, енергийно ниво.

Резултатът винаги е положителен. Защото с помощта на ходжата молещият се преобразува молитвата си в желание с добра, блага цел. Тя става такава, че без срам се излага пред Бога.

Чудотворна молитва

Отнасям се към Николай Чудотворителя с моление за застъпничество пред Бога и в скърби, и в радости, във всяко мигновение от нашия земен живот. Светийо, ето какво е моето желание: …. (със собствени думи описваме желаното).

Помози ме, дарувай ме със способността да видя пътя към осъществяване на сърдечната ми цел. Помози да изоставя греховете си, които стоят на пътя към него.

Избави ме от митарствата на душата, които отклоняват от правото и от доброто и от любовта. Помогни ми, помоли Бога и ме избави от мъчения.

Винаги ще прославям Отца и твоето мелостиво представителство. Амин!

Заслужава си за погледнете и ТОВА: Чудотворна молитва за болен и четене от ходжа на молитва за здраве.

Силна молитва против магии
molitva-03
Архангелите са защитници и посредници в молитвите ни

О, свети Господи, помилвай нас, нуждаещите се от твоето застъпничество. Съхрани ни (имената)  от видимите и невидими врагове, от злосторничество и магии, от дяволски обреди и смъртни заплахи. Отведи от нас злото и ни пази до часа на праведния Съд. Не ни презирай, въпреки греховете ни. Молим се за помощ и предпазване сега и в бъдеще. Амин!

Молитва към Богородица много силна

Богородице Дево, възрадвай се, изобилна на блага Марийо. Господ е с Теб, ти си благословена чрез плода Твой, който си родила за спасяването на душите наши. Приеми ни за Твои деца и ни закриляй, защото нашите несъвършенства ни закриват образа на Бога и ни пречат да го доближим и да усетим право върху себе си Неговия благодат. Молим Те, Божия майчице, да бъдеш и наша майка и защитница и закрилница, за да живеем правилно и в синхрон с Божиите повели и да ставаме все по-добри и по-праведни. Амин!

Най-силната молитва за късмет

Богородице, падам пред Теб и умолявам за майчина подкрепа и посредничество, за да се сдобия с късмет и Божие благоразположение. В живота си се старая да постъпвам по законите на Бога и без да ги нарушавам, да осигуря благополучен живот на близките си. Моля те за попътен вятър в праведните ми стремления. Подкрепи ме за късмет и успех. Нека постигам целите си, без да вредя никому, без да греша и престъпвам законите. Бог да е милостив към мен и благосклонен в изпитанията ми. Амин!

Непременно погледнете и ТОВА: Четене на Корана и молитва за стабилен късмет. Турска дуа за отключване на късмета.

Най-силната молитва за успех

Божия Майко, Чиста Дево, обръщам се с молба да ме подкрепиш за успех в … (учението, работата, бизнеса). Помогни ме да придобия душевна сила и качества, да се усъвършенствам и да постъпвам правилно в ежедневните си усилия за постигане на моите цели и желания. Помогни ми с разум и разбиране, за да се пазя сам от лоши постъпки и лоши хора, които ме отклоняват от успеха и не ми позволяват да напредна в духовен и материален смисъл. Амин!

Още нещо интересно ТУК: Молитва за успех, включително и в работата. За успех на изпит за дете, работа и пари.

Най-силната молитва за здраве

Богородице, Чиста Дево, обръщам се с уважение и любов към Теб да ме подкрепиш в търсенето на здраве. Ти виждаш, Майко, телесните ми страдания. Ти виждаш и моите погрешки и вини, които са ги породили. Моля те да ми помогнеш и аз да видя причините за моите болести и да ги излекувам. Да се науча да мисля, чувствам и действам правилно, така че отново да привлека в живота си здраве и сила, за да продължа да се моля и да служа Господу. Благодаря ти, амин!

Още по темата ТУК: Дуа за здраве и дуа за успокоение. Мюсюлмански и арабски молитви за здраве и изцеление от Корана.

Най-силната молитва за любовmolitva-05

Божия Майко, Чиста Дево, обръщам се с молба за любов и спътник (спътница) в живота. Бог ни е създал по двойки при раждането на душите. Не сме способни на самота, без споделеност. Любовта е най-първи завет на Бога, цел на съществуването ни. Моля те да ми помогнеш да я открия и в друг човек, за да споделям радостите и трудностите по пътя, които ми е отсъдил Бог. Моля те, Майко, да прогледна за несъвършенствата си, които отблъскват от мен любовта. Помогни ми да намеря път към правилния човек, с който ми е дадено да бъда в живота, да израствам и да се развивам в името и за славата Божия. Амин!

Вижте и ТОВА: Коя е най-силната молитва за любов. Киприянова молитва. Мюсюлманска молитва и др.

След колко време действа Киприяновата молитва?

Към тази специална молитва се обръщат хората, които се опасяват от магическо зло вмешателство над душата и волята им. Тя се чете в църква от Божи служител, има установен каноничен текст за ритуала.

Засегнатите от зло и дяволски посегателства най-много се интересуват кога ще бъдат освободени. Хората искат точни срокове и гаранции, но в молитвите няма подобни категории. Всичко зависи от вътрешната отдаденост на молителя, от неговата готовност да се променя и да се освобождава от пороците и злото.

При наличието на готовност, Киприяновата молитва се задейства на момента и веднага се чувства облекчение. При други е необходимо известно време, за да се променят вътрешно и да приемат Божията благодат и помощ. Нашето изцеление и освобождение е в наши ръце, сила и способност. Нужно е само да желаем силно и да се помолим за помощ.

Мнение: Как с молитва и помощ от ходжа сбъднах голямото си желание
nora-todorova-molitva-kam-bog
Нора Тодорова от Велико Търново

Здравейте, приятели. Искам да ви окуража да се молите горещо и да не се обезверявате в преследването на голямото си желание. Бог е с нас, Той помага. Той решава по какъв начин да ни подкрепи, Той ни посочва пътя.

Мен ме срещна с ходжа, който не е от моята вяра и сама не бих търсила такъв човек. Господ го постави на пътя ми и ми вдъхна доверие към ходжа Абдула, за да може чрез него да ме насочи и упъти. Мисля, че го направи точно чрез ходжа, за да се освободя от предразсъдъците и ограничаващите ме убеждения.

Осъзнах, че такива остарели разбирания ми пречат да реализирам голямото си желание. Получих дълбок духовен стимул, който превърнах в живота в осъществена мечта. Вярвайте, молете се и се отдавайте без съпротива на Божиите насоки. Те винаги идват, въпросът е да ги видим.

Нора Тодорова от Велико Търново

Най-силната молитва на ангела пазител

Скъпи мой Ангеле, който си изпратен от Бога да ме следваш в пътя ми и да ме напътстваш в грешки и успехи. Умолявам те да си неотклонен до рамото ми и да ме поправяш без милост и отстъпки, когато греша.

Помогни ми да стана по-добър човек и да съхраня душата си, далече от зли сили и вредоносни влияния. Моля се да усещам приятелското ти крило до мен във всеки миг от ежедневието ми.

Помогни да се отворя за твоето присъствие в живота ми, да те усещам по-добре и да се възползвам по-пълно от твоите напътствия и подкрепа.

Моля те заедно да извървим този житейски път, за да се приближа до Господа като по-чист и усещащ силата на любовта човек. Благодаря ти, мой пазителю, амин!

Още информация и източници на английски и български: Тънкости и текстове на молитви за сбъдване на желание; * Молитва към Архангел Михаил за призоваване и закрила; * Най-силната молитва към Бог.

Силна молитва за освобождаване от враговете

Моля те, Отче Наш, Господи, за Твоето милосърдие към рода човешки, към нас и нашия род. Просим от теб да разтворим сърцата си за любовта. Ти простри към нас любовта Своя, мирът Свой и ни приеми в Твоето царство на любов и благодат.

Не ни оставяй загиващи пред стрелите на враговете ни. Дари ни с търпение без ропот да понесем изпитанията, каквито има много в света. Смекчи сърцата на злите хора, които стоят срещу нас, да не погубят сърцата ни в зло. Запази ни от дявола, от дяволската злоба и ни  подкрепи, да не се посрамваме пред теб.

Извикваме твоето милосърдие и към злите, черни същности, но ни пази от тях и ни отбранявай. Дай ни способността да изпитваме любов към враговете си, както Ти, Господи, възлюби своите палачи. Помогни да следваме Твоя пример и Твоите принципи. Алилуя, алилуя, алилуя!

Как да се свържем с ходжата за помощ?

Ходжа Абдула пред последните месеци не приема физически посетители, но с него има лесна директна връзка. Пишете му във формата за контакти, опишете вашия случай, какво желаете, какво сте направили досега и какви трудности сте срещнали. Секретарите на ходжата ще преведат писмото ви и скоро ще получите отговор и конкретна помощ от този свят човек. Не се бойте да търсите помощ и да преследвате мечтите си!

И едно видео на руски по темата за най-силната молитва към Бог за изцеление:

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
Пишете на Ходжа Абдула, като попълните коректно всяко едно от полетата по-долу. Също можете да оставите и коментар във формата за коментари:

  Всички полета са задължителни. Проверете данните дали са точни, защото от това зависи дали ще получите отговор и какъв ще бъде той!

  ВАЖНО: Отговор ще получите най-късно до 24 часа на електронната си поща, която сте посочили. Ако до едно денонощие не пристигне отговор, погледнете и в папката СПАМ. Може вашият отговор да се намира в нея.

  This Post Has 10 Comments

  1. Анелия Петрова
   Анелия Петрова

   Моето съкровено желание беше да имам рожба. 6 години опитвахме всякак и медицински. Успехът дойде след разговор с ходжа Абдула. С негова помощ разбрах в какво греша. Научи ме да казвам правилно молитви. Благодарна съм на него и на Господа за здравия син, с който ни благослови.

   1. Админ
    Админ

    Ходжа Абдула изпраща своето благословение към Вас, Анелия за хубавите думи, които погалиха душата му!

  2. Минко Кърчев
   Минко Кърчев

   Ходжа Абдула е казвал молитви за мен, когато му писах за помощ. Бях си счупил крака на няколко места и не заздравяваше. Не можех да работя и закъсах доста. Ходжата не ме е карал да се моля, той помогна по негов начин, не знам точно как.

  3. Таня Танева
   Таня Танева

   На мен ми изпрати муска и ми обясни какво да правя вкъщи, бяха 2-3 неща, като ритуали. Не беше трудно и го направих с удоволствие. Мечтата ми се сбъдна, почти веднага!

   1. Админ
    Админ

    Така работят муските на ходжа Абдула!
    Благодаря за споделения прекрасен резулта!
    от екипа на ходжа Абдула

   2. Админ
    Админ

    Така се случват хубавите неща в живота на клиентите на ходжа Абдула.

  4. Тодорка Гогова
   Тодорка Гогова

   Здравейте, бих искала да попитам дали ходжа Абдула ще има възможност да провери дали имам някакви лоши енергии, защото отдавна се чувствам отпаднала,макар и в добро здравословно състояние

   1. Админ
    Админ

    Да , Тодорка. Пишете своята молба лично в имейла, който ще намерите под всяка статия.

    1. Елисавета
     Елисавета

     Здравейте молбата ми към ходжа Абдула е да изчисти дъщеря ми от негативни влияния .Тя не е на себе си вече .Всичко загуби и работата си и съпруга си и дома си .Отнася се с всички с презрение и обиди всички са и виновни само тя не е.Търся помощ поне малко да се успокоят нещата около нея ,защото всички страдаме .Благодаря.

  5. Недялка
   Недялка

   Здравей те.Ще си изплатя ли бордовете в скоро време

  Вашият коментар

  Админ

  Това е профилът на администратора на сайта на ходжа Абдула.