Какво е проклятие? Какво да правим ако някой ни кълне? Как се прави проклятие и как се разваля. Симптоми и изчистване чрез молитва и ритуал. Семейно проклятие

Проклятие е словесна формула, съдържаща пожелание за зла съдба към конкретен човек. Това е крайно, необратимо осъждане. То показва пълен разрив на отношенията и окончателно отхвърляне. Среща се в Библията и Корана като най-тежка форма на порицание за грешна постъпка.

Съществува определението „проклет човек“. То значи нещо различно – че това е лош, неприятен характер с нетърпимо поведение. Индиректно ни показва как се възприемат хората, които заслужават да бъдат прокълнати. Обаче не винаги се кълнат лоши хора. Понякога този, който кълне, е лош и егоистичен. Той не търпи да не стават нещата, както той ги желае.

Класификация на проклятията
Вид Какво представлява
Случайно казани думи в изблик на гняв, без да се осъзнават последствията; често се отправя от любов, не от омраза
Умишлено идеята е даденият човек да бъде наказан за делата си и му се пожелава някой „отгоре“ да се погрижи за това
Конкретно умишлено проклятие с поставена конкретна цел и определен резултат; пожелава се случването на нещо определено (пр. смърт, безбрачие)
Неопределено под въздействието му попадат случайни, понякога непознати хора, попаднали по професионални или ситуационни причини (пр. засякъл път)
Рикошетно отправено към един човек проклятие засяга и други хора поради някакъв вид близост

Какво е проклятие? Какво означава да кълнеш?

Да кълнеш значи да пожелаеш смърт.

Смъртта има различни изражения, не е само физическа. Ако е пожелано безбрачие или безплодие, това пак е смърт – на целия род.

Проклятие Ходжа Абдула 01
Магиите и проклятията рушат съдби

Известната фраза: Бял ден да не видиш!, вещае безкрайна поредица от неприятности, чийто резултат пак е крах, унищожение.

Кълнящият не може да се справи сам в дадената ситуация, затова отдава проблема на по-висша сила, която да раздаде справедливост. Особеност на проклятието е, че се отправя от дълбоко засегнат човек.

Проклятието е крайна форма на агресия, съотносима с убийството. Поради това оправянето му не остава ненаказано, по-долу ще разкажем подробно за това.

Последствия от различните видове проклятие

В таблицата описахме видовете проклятия според начина, по който са формулирани и отправени. А сега ще ги разгледаме според техния краен резултат.

Проклятието има мощен ефект, когато е изречено от невинно пострадал човек. Най-мощно е това, което се изказва в момента на смъртта.

Родово проклятие

Родовото проклятие е по-опасно от магия, от всяко индивидуално влияние. То засяга неродени още потомци. В свещените текстове е казано, че за греховете на бащите плащат децата до четвърто коляно. Значи, чисто енергийно има възможност да се достигне до четири поколения напред.

Тази разновидност е най-дълго действащото проклятие като срок. Представлява кармична обремененост. Предава се на новородения човек като зададен параметър, като състояние на душата.

Знаем от Библията, че има и Божествено проклятие. То работи на този принцип. Наложено е заради греховност, а греховността се предава като духовна наследственост. Родителите са свързани с децата си, те им предават набор от качества, включително и своите отрицателни черти.

В обикновения случай родовото проклятие цели ликвидиране на цял род, най-често за отмъщение или за заграбване на имуществото му.

Семейно проклятие и уроки

То прилича на родовото проклятие, но има по-малък обхват – действа само върху текущото поколение. Потомците ще страдат от последствията, но няма да бъдат директно подвластни на проклятието.

Обикновено със семейното проклятие се цели даден човек да бъде спрян, да бъде ограничен. Когато той се занимава с проблеми в семейството си, всички други странични неща отпадат или интересът към тях губи силата си. Разбира се, и тук силен мотив е отмъщението: ще видиш ти!

Майчино проклятие

Майката е най-близкият човек до човека. Остава енергийно свързана с детето си, независимо от възрастта му, макар с годините връзката да отслабва. Затова и злите пожелания от майчината уста имат неописуем разрушителен ефект. Майчиното проклятие разрушава душата отвътре. То няма срок и давност. Може да се задейства след десетилетия, например когато вече порасналото дете се сдобие със стабилност и успех.

Чест подтик за майчино проклятие е независимостта на детето. Майката не приема, че „изпуска юздите“ и пожелава детето пак да „дойде до нея“, да има нужда от нея, да не се оправя само. За жалост, много такива проклятия се изказват неосъзнато. Жената не е наясно със собствените си мотиви, нито разбира до какви резултати ще се доведе.

Поради свързаността на майка и дете, майчиното проклятие задължително се връща и към своя автор. За това ще кажем накрая.

Наследствени проклятия

Те се предават по наследство по два начина – чрез хора и чрез имущество.

Проклятие Ходжа Абдула 02
Прокълнатите къщи вълнуват съзнанието на хората, създадени са хиляди произведения – филми, книги и др.

Първият вид проклятие е подобно на родовото, но с голяма конкретика и ограничено въздействие върху дадена ситуация. Например проклятие за неразбирателство. Родителите се карат и не се спогаждат, децата също създават семейства, в които цари неразбирателство.

Предаваното през имущество проклятие нацелва бъдещите стопани и собственици. Кълнящият предварително не знае кой ще прокълне, той го прави по принцип. Даден човек попада под ударите на наследственото проклятие, когато наследи въпросното имущество.

Най-често се кълнат недвижими имоти, но се случва обект да станат малки вещи като бижута и дрехи.

Божественото проклятие

Божественото проклятие е наказание и възстановяване на справедливостта, Праведен съд. Господ проклел змията заради подстрекаването на Ева към престъпление (Битие 3:14), наказал Адам заради грехопадението (Битие 3:17), проклел Каин за братоубийство (Битие 4:11).

По вътрешно съдържание и значение, както и по външни прояви, Божието проклятие е противоположно на благословията. То не трябва да се сравнява с човешките проклятия, които са водени от егоистични чувства и са израз на егоизъм и агресия.

Самопроклятие. Как понякога се проклинаш сам?

Проклятието се провокира от остро чувство на ненавист. А какво пречи чувството да е отправено обратно към себе си?

Например момиче е омъжено насила. Не й достига смелост да се противопостави на семейството си, но после се самопроклина заради слабостта си. Много родови проклятия са породени от авто проклинане на някой от предците.

Духовните хора поучават никога да не казваме лошо за себе си, дори когато сме си ядосани и раздразнени.

Симптоми и признаци

Самият живот показва къде има проклятие. Откриват се тенденции, процеси и ярки белези.

Как да разберем дали имаме проклятие

Главният признак на проклятието е това, че то се сбъдва. Серия от неприятности или пък крайно тежки инциденти и случки са причина да се провери дали има отправена клетва.

Предвестници на проклятието са кошмарите, влошените отношения с всички близки, проблеми със самочувствието, изменение в поведението и здравето на домашните животни.

Съпътстващи признаци са депресия, апатия, новопоява на вредни привички.

Проверка за направено проклятие при ходжа

Мнозина иска да се убедят, че имат проклятие. Плюс това иска да знаят кой е авторът. Такива хора се нуждаят не толкова от ясновидци, колкото от екстрасензорни специалисти, които да диагностицират енергийното им състояние и да открият направената намеса.

Качествена диагностика провеждат истинските ходжи, чийто опит с проклятията е исторически обусловен. Ходжа Абдула не само открива, но и премахва проклятия, но за това ще прочетете по-нататък.

Хващат ли клетвите? Как действа проклятието

Колкото по-несъвършен е човекът, толкова повече го хващат магии, уроки, проклятия и всякакви зли програми, които го атакуват отвън. Светите хора са недосегаеми за магии и проклятия. Но обикновеният човек не е свят, защото самият живот го въвежда в грешки. А и целта ни да живеем е да грешим, да се учим от грешките си и да израстваме.

Проклятие Ходжа Абдула 03
Ето как изглежда полето на автор и жертва на вербално нападение (рис. 1) и как излежда защитеният отвън и отвътре човек (рис. 2)

В този смисъл: Да, клетвите хващат. Някои клетви като майчината и собствената, хващат от мисъл. Други се нуждаят от ясно формулиране. Много важен е емоционалният заряд. Когато клетвата се каже от сърце, тя веднага се „залепва“ за своя реципиент.

Няма определена формула, по която работят проклятията. Някои сработват на мига и рязко, други чакат десетилетия за подходящи условия.

Как се прави проклятие? Как да прокълнем човек

За разлика от магиите, уроките и другите форми на външно вмешателство, проклятията не се правят. Те дори не се планират. Те са изблик на негативно чувство с много силен емоционален заряд. Думите извират от сърцето, от душата и често ушите на момента чуват какво точно е изрекла устата.

Психологически похвати за засилване на действието

Случва се думите на проклятието да бъдат обмислени предварително – когато дълго време се мисли лошо за един човек, когато в главата се прехвърлят начините за отмъщение, водят се безгласни спорове с него и му се отправят закани.

В момент на ярост умът разполага с готови изработени фрази и услужливо ги поднася. Устата ги изрича и готово: направено е проклятие.

Впрочем, веднъж „пуснато“, проклятието не може да се вземе назад от неговия автор. Ако той се разкае и съжали, проклятието ще се омекоти, но няма да се отмени.

Силата на клетвата от родител

Споменахме във връзка с майчиното проклятие – че това е най-силното и има елементи на автопроклятие. Подобно е с бащина клетва, но тя не достига по сила майчината. Винаги клетките от родители имат тежки последствия за наказания човек и за близките около него.

Клетви за смърт

Всички проклятия са за смърт в един или друг смисъл. А има и преки проклятия за физическа смърт. Те звучат директно: Да пукнеш дано! или са завоалирани: Да ти се не види! Мнозина използват тези изрази на шега или неосъзнато, но те действат и нанасят вреди.

Какво да правим, ако някой ни кълне

Проклятие, чуто със собствените уши, е половин проклятие. Защото човекът е предупреден и има възможност да противодейства.

Отец Паисий пише, че проклинането има сила, само ако е породено от несправедливост. Думи на обида действително действат и не могат да се върнат назад: Казана дума…, нали!

Отец Паисий дава и лекарството: покаяние. И проклятия, и уроки, и магии губят силата си пред искреното разкаяние за греховете.

Как да се освободим от проклятие? С изповед. Това е съвет от светогорския монах. Той пише, че всички беди се прекратяват, ако пострадалите от проклятие са осъзнали в какво са виновни, изповядали са вината си и са се покаяли.

Рецептата на Паисий е да се обърнем към Господа: Боже, направих такава и такава несправедливост, прости ми, и с искреност да разкаже за греха си на свещеника.

За Паисий всичко е така просто – покаяние, изповед и няма нужда от екстрасенси и ясновидци. За жалост рецептите на монаха са били за силно вярващите хора от онова време, които са живели бавно, спокойно, обмислено. В днешния забързан и по-практичен свят много неща се пропускат, дори и такива жизненоважни като сериозните грешки, които водят до проклятие.

Как да се предпазим от клетви

Проклятието е ментално нападение. То е концентрирано зло, което се спира само от светлината (като носител на любовта). Светлината и светлата енергия служи за бариера, която не пропуска лошото до съзнанието. Създава психически щит. Заобиколете виртуално / визуално тялото си със светлина, още по-добре ако я виждате като Божествена светлина, и ще имате щит, който отблъсква лошото.

Проклятие Ходжа Абдула 04
Восъчни отливки на магия и на проклятие

Проблемът е поддържането на този щит постоянно в добро състояние. Всяка лоша мисъл у вас, негативно чувство ще го руши и ще намалява неговата ефективност. Светлината е сила, но не всички хора са достатъчно чисти, за да боравят с нея. Затова са измислени ритуали и защитни фрази, които ни подпомагат.

Какво да направим, ако някой ни е проклел

Когато чуем думи на проклятие, не трябва да ги възприемаме, да им реагираме емоционално. Емоционалната реакция разкрива път към сърцето и енергийният удар се поема реално.

Най-добрата защита от проклятие е да не допускаме думите до сърцето си, да не се обиждаме и да не се ядосваме. Нужно е да ги разбираме като енергиен удар, който трябва да бъде отбит, не повече.

Възприемчивите и чувствителните хора са по-отворени за външна намеса, включително проклятия, отколкото безчувствените и осъзнатите хора, които умеят да сдържат емоциите си.

Как се разваля проклятие? Как да премахнем клетва?

Разрушаването на проклятие и неутрализирането на резултатите от неговото въздействие е трудно и за опитните специалисти. Необходимо е да се намери човек, който има голям опит и познания в областта.

Проклятието е програма, внедрена в полето на човека. По-лошо е, когато тя се е предала в рода на няколко поколения, които отделно са усилвали неговото въздействие. С времето проклятието набира неимоверна сила, заради което разрушаването му е сложно.

Премахването става на етапи. Първо се определя кой от рода е бил първичната цел и после: които са другите засегнати. Самите ответни действия не трябва да вредят на физически и на енергиен план.

Някои специалисти ползват отливка от восък. Този метод облекчава съдбата на пострадалите, ако проклятието е силно или старо. Някои клетви се изкупват само с кръв. Има ритуали, които възпроизвеждат даването на кръв, без да навредят действително.

Как ходжа Абдула помага за снемане на проклятие

Ходжа Абдула е специалист в диагностициране на източника на проклятието и първата му жертва. Той умее да неутрализира първия енергиен удар, независимо колко назад във времето се е случил. Неговите методи са изработени в десетилетната му практика и са подплатени с опита на стотици, освободени от проклятия.

В практиката на ходжата понякога е нужно и участието на самия засегнат. Ходжа Абдула дава указания как да се действа и основно напътства за отношението и чувствата относно автора и случката. Ако човек се изчисти вътрешно от негатива, много по-лесно пада и резултатът – проклятието с неговите последствия. За изчистване се употребяват утвърждения и молитви.

Фрази, защитаващи от проклятия. Заклинания

Човек сам противодейства на проклятието, ако „хване“ момента на отправяне и има достатъчно познания, за да реагира на момента. Ето някои утвърждения, които отбиват енергийния удар и го връщат към неговия автор:

 1. Ти нямаш власт над мен. Аз съм владетел на моята съдба с Божията помощ и под Божия закрила, амин!
 2. Изпратеното към мен да се преобърне към източника си с помощта на всички светли сили. Нека тъмните сили се оттеглят пред силата на моето твърдо намерение да не приема това, което ми се изпраща.
 3. Господи, помилуй този, който ме кълне, и му прости за греха по мой адрес. Запази ни чисти и незасегнати в твоята пазва, амин!
 4. Господ е моя закрила и мой подслон. Аз съм в лоното Божие, където злото няма сила, амин!

Молитва за освобождение от проклятие

Господи Исусе Христе, смили се над мен и ме облекчи от проклятия, изпратени ми въпреки Твоята воля да се обичаме и да си прощаваме. Аз прощавам на човека, който ме проклина, и се оставям в твоите ръце да ме пазиш и защитаваш. В сърцето ми няма омраза, няма желание за мъст, няма укор. Аз разбирам, че и проклятията са част от шарения Твой свят. Само Те моля да ме държиш близо до себе си, а аз ще се старая да бъда чист и достоен за Тебе.

Моля те да премахнеш личните проклятия, проклятията над семейството ми, тези над рода ми, над моя народ и държава. Премахни всички зли намерения и ги деактивирай. Да бъде Волята Ти, Амин!

Магически ритуал за разваляне на проклятие

Хората с голяма душевна сила и чистота съумяват да премахнат проклятия с молитва и утвърждения. Обикновеният човек се нуждае от помощ, която да засили вътрешната му сила и да му помогне да се деактивира негативната програма. С тази цел се ползват ритуали със символичен смисъл.

Разваляне на майчина клетва

На майката не трябва да се отвръща с енергиен удар, не трябва да се действа грубо и агресивно. Детето и майката са едно в енергиен план. Атакувайки майката, човек атакува и себе си и може сериозно да си навреди. Затова ритуалите за разваляне на майчина клетва са молитвени.

 • При незаслужено проклятия се призовава Божията подкрепа, а молителят се старае да изчисти обидата от сърцето си и да прости за случилото се;
 • При заслужено проклятие, първо да се изкупи вината, да се поправи стореното. Много силен ход е да се поиска прошка от майката и да й се прости, дори тя да не даде прошка в момента.
Разваляне на проклятие с яйца

Яйцето има способността да изсмуква информация и програми. С него се изтеглят от аурата въведени в нея негативи, след което носителят се унищожава, като така се унищожава и самата програма. Принципно така се действа и при магии, и при уроки, и при проклятия. Ето един елементарен ритуал, който помага за по-леки намеси.

Взима се снимка на прокълнатия човек в цял ръст и едно измито яйце. Снимката се поставя на маса и внимателно се обхожда с яйцето. Движението е нагоре и надолу: глава – крака. Докато яйцето обработва образа, изпълнителят чете молитви или със свои думи се моли за премахване на външните намеси в тази аура.

Проклятие Ходжа Абдула 051
Яйцето чисти директно и чрез снимка

Ритуалът се изпълнява минимално 30 минути, като през цялото време изпълнителят се моли. След приключване яйцето се изхвърля във вода или се изгаря.

Разваляне на родова карма

Родово проклятие се разваля крайно трудно в домашни условия, дори и в църква не винаги се постига желаният резултат. Ако проклятието се е разпространило в поколенията, не е по силите на обикновения човек да изчисти и починалите представители.

Има древен ритуал с восък. Изброява се внимателно колко души проявяват белезите на наложената родова карма. Купуват се от църква толкова на брой свещи, като се заплаща цената им Х 10. Това е жертвата, която се прави, когато молим за нещо.

В метален съд се налива вода. Свещите се пускат една по една, като мислено всяка се нарича на даден засегнат роднина и се казва отделна молитва за неговото изчистване. Щом всички свещи са в съда, се чете Отче наш, докато восъкът напълно се разтопи. Моли се за освобождение и опрощение на греховете на рода.

Съдът с восъка се изнася на открито и се излива в дупка в земята, след което се заравя. Поръчва се благодарствен молебен за избавлението.

Проклятието и църквата

Популярният съвет е да се отиде на моление в църква, да се запалят свещи, да се поръча молебен. Засегнатият да се изповяда и да се причести.

Първата част от съвета е добра, но втората е опасна. Не трябва да се използва тайнството на изповедта и причестяването за освобождаване от проклятие. Изповедта е покаяние пред Бога за греховете ни с твърдото намерение да не ги повтаряме. Причастието е съединение с Христа и чрез него – с Отца. Използването с користно намерение е непростимо.

Православната църква не „работи“ на принципа: натикаш копчето, получаваш резултат. Затова и в канона няма процедура за премахване на проклятия и магии. Единственото изключение е Киприяновата молитва.

Киприянова молитва

Тя се чете от свещеник, но не всеки божи служител я изпълнява. Чете се в определени, малко на брой църкви. Те са известни за всеки град. Има и отреден ден за четене на Киприянови молитви, най-често четвъртък. Смята се, че четенето на текстовете в домашни условия е неефективно.

Още информация и източници на английски: Молитва за освобождение от проклятие; * Как се прави проклятие. Ритуали и заклинания.

Какво се случва с хора, които кълнат

Главната опасност е вредоносната програма да рикошира и негативът да се обърне към неговия автор. Ако жертвата се спаси от проклятието, то с още по-голяма сигурност се връща към своя източник, при това с удвоена сила.

Вижте и ТОВА: Как да се отървем от проклятие? Премахване на родово проклятие, освобождаване. Молитва за родово проклятие. Майчино проклятие.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Пишете на Ходжа Абдула, като попълните коректно всяко едно от полетата по-долу. Също можете да оставите и коментар във формата за коментари:

  Всички полета са задължителни. Проверете данните дали са точни, защото от това зависи дали ще получите отговор и какъв ще бъде той!

  ВАЖНО: Отговор ще получите най-късно до 24 часа на електронната си поща, която сте посочили. Ако до едно денонощие не пристигне отговор, погледнете и в папката СПАМ. Може вашият отговор да се намира в нея.

  This Post Has 3 Comments

  1. Недялка Капакчиева
   Недялка Капакчиева

   Благодарна съм на ходжа Абдула, помогна със 100-годишно проклятие, не разбрах как го махна, но от миг всичко тръгна различно в живота ни. Да е здрав!

  2. Велислава Иванова
   Велислава Иванова

   Посъветваха ме да си лея куршум за проклятие, нищо не се получи – куршумът е слаб, не помага!

  3. Тонито
   Тонито

   Доколкото знам проклятие се маха с провиране през дървото на Кръстова гора или през камъка в Крибул, и двете помагали, но не съм пробвала.

  Вашият коментар

  Админ

  Това е профилът на администратора на сайта на ходжа Абдула.