Хора, които говорят с мъртвите в България, медиуми, гадатели, които викат духовете на умрелите. Как да направим връзка с починала майка? Молитва. Какво значи да сънуваш починал преди 40 дни. Дуа за починал човек и прошка.

Къде отиват обичаните покойници? Идват ли си понякога? Говорят ли или появата им е игра на ума, порив на копнеж?

Загубата на свиден на сърцето човек поражда въпроси. Едни търсят контактьори и медиуми, за да проведат последен разговор. Други се молят за покоя на заминалата душа. Трети се боят, че покойникът вече вижда скритите мисли и чувства.

Смъртта отнема ли съзнанието? Продължава ли животът и как? Тези въпроси пораждат стотици най-различни теории.

abdullah-01
През миналия век спиритическите сеанси са били мода

Немалко учени доказват продължаването на живота, документирайки материални прояви за това. Например засечено е, че минути след преустановяване на сърцето мозъкът започва да генерира мощни електрически импулси – може би това е моментът на „откъсването“ на душата.

Други изследователи доказват, че съзнанието се съхранява. Николай Левашов казва, че свързаността с тленното остава, докато се разпадне последната клетка.

Виждат ли ни починалите?

Покойниците виждат и чуват. Някои умеят да съзират отвъд материята, да чета мислите и да усещат чувствата. Умеят да съпреживяват на живите – болка, любов, гняв.

Реанимирани от фазата на клинична смърт описват първите впечатления след настъпването на смъртта. Първо се чува неприятен звук, след това настъпва осъзнаването на собствената смърт. Следват емоциите. За едни те са приятни – радост, умиротворение. За други смъртта е неприемлива и те не искат да повярват в нея.

Още в текста: Молитва за починал при медиум ходжа Абдула, гадател който вика духове на умрелите. Контактьори, медиуми, други хора, които говорят с мъртвите в България: Виждат ли ни починалите? Защо ги сънуваме. Съновник

Нататък душата усеща как излиза от тялото, как се издига и е наясно със случващото се наоколо. Зрение и слух придобиват слепите и глухите от рождение.

Степента на „виждане“ след смъртта зависи от съвършенството на душата. По-младите и неопитни души продължават да се държат като живи – виждат и чуват само видимото. Развитите души проникват в мислите, виждат без ограничение, защото времето престава да съществува, а пространството е без значение.

Какво става с душата на починалия?

Смъртта не разрушава веднага здравите връзки от земния живот. И православната религия го казва – покойникът се представя пред Господа на 40-я ден. А дотогава душата странства, свиква с напускането на материалното, преосмисля си живота.

Това е времето, когато душата е способна да посети роднини и близки, ако желае, или само да ги наблюдава отстрани. Хората с висока чувствителност усещат присъствието им. Нечувствителните могат да контактуват в полето на сънищата или с помощта на медиум.

abdullah-02
Начинът на умиране до известна степен влияе върху душата и нейното разбиране и приемане на смъртта

В първите дни покойниците са в преходен период. Те още са свързани със земното и се учат да се оттеглят. Някои искат просто да удължат връзките от живота, като напомнят за себе си. Други имат недовършени дела, които не им дават покой.

Фази на смъртта
Стадии на настъпването на смъртта
Фази Какво се изпитва
Пред агония съзнанието е угнетено, пулсът се разрежда, тоновете на сърцето отслабват, кръвното спада, дишането е повърхностно и учестено
Терминална пауза временно задържане на дишането; съзнанието, пулсът и рефлексите са на пауза – отсъстват; честотата на сърдечните съкращения рязко спада, кръвното се приближава към нула
Агония за кратко кръвното се повишава, съзнанието се връща – това не е подобрение. Към края на фазата ритъмът отново се забавя. Отбелязват се потрепвания на мускулите, изпускане
Клинична смърт обратимо спиране на дишането, сърцето и рефлексите. Фазата продължава 8 минути при нормална Т°С и по-дълго, ако е студено. Реанимацията често е успешна
Биологична смърт необратимо прекратяване на физиологичните процеси, реанимация не е възможна, започват посмъртните изменения
Мигове преди смъртта

Специалистите по палиативна медицина казват, че умиращият винаги знае. Той чувства края по състоянието си, дори да не го казва. Тихо се подготвя за напускането. Обикновено роднините остро се противопоставят на края, не са адекватни в поведението си и само усилват страданията на умиращия.

Човек не умира внезапно, в един миг. Органите прекратяват работата си постепенно и не едновременно. Причините и заболяванията са най-различни, но последните мигове на живота винаги са еднакви: сърцето спира, дишането също и накрая угасва съзнанието.

Къде отива душата? Живот след смъртта

Религиите, философите, езотериците и учените имат безброй различни отговори. Според християнството пътят се разкрива на 40-я ден (Страшния съд), когато се прави оценка на изминалия живот и душата се насочва към рая или ада.

Има версия, че душата продължава пътя си на други планети. Има версия, че душата намира мястото си във фините светове – изпълнените с негативни емоции остават в астрала, а възвишените се доближават до Бога.

Повечето религии си съвпадат в едно – в разстояние на три дни от смъртта си човек непременно трябва да бъде погребан. Няма учение, философия или религия, която да отхвърля молитвата – начин за общуване на невидимо ниво.

molitva-za-bolen
Ето едно благодарствено писмо до ходжа Абдула, което му беше изпратени заради неговите молитви и услуги като медиум.

Най-добрата молитва за починал

В първите дни покойникът може да е объркан, дезориентиран и да изпитва болка, особено при неочаквано прекратяване на живота. Той е напуснал тялото, но все още е в плана на живота – изпитва същите чувства, мисли своите си стари мисли.

Много филми експлоатират темата за недовършените дела. Наистина мнозина не успяват да се отърсят мигновено и да се откажат от всичко, за което са „драпали“ в живота.

Най-нужното на покойника в този момент е да приеме и да се смири. Ето защо първо се правят служби за упокой – успокояване, а оптималното е от момента на смъртта близките да започнат да се молят за това.

abdullah-06
Сънищата са прекрасно място за срещи

Най-добрата, подходяща и навременна молитва за починалия е да намери покой, да загърби живота и да погледне напред към очакващото го. Само нещастни души не поемат към Светлината, както я описват мнозина, а остават сред живите. Това са души, които не са открили покоя и имат нужда от помощ за това.

Молитва за успокояване

Господи Боже наш, приеми и приласкай … (името), който приключи своето материално съществуване и пое към Тебе и Твоето царство. Прости греховете му и му дай своята Милост и Съчувствие, за да осъзнае завършения живот, да извлече поуки и да продължи напред с нова радост.

Моля те да го утешиш в страданията му да му дадеш ново разбиране за стария живот и чист поглед към предстоящия вечен живот. Моля те за твоята милост, щедрост и човеколюбие спрямо тази грешна душа, която живя като човек и съгрешаваше като човек, но носи в себе си доброто и частица от твоята Божествена благословия.

Господи, моля те да утешиш мен и другите скърбящи роднини, близки и приятели. Помогни ни да приемем смъртта като част от кръговрата на живота и Твоите закони. Да се смирим и да не изпитваме силна болка в сърцата си, така че нашата любима душа да не се чувства привързана към нас и общия ни живот. Искаме той (тя) да продължи напред, да застане до Теб и да се радва на излъчваните от Теб безподобни по сила и мощ Любов и Милосърдие.

Господи, приеми душата на … (името), настани го отдясно на Тебе и се грижи за него. Нека тази душа се пречисти от земните грехове, да се изпълни с любов и радост и да продължи съществуването си до Тебе в Твоите селения. Нека така да бъде и така е! Амин!

Кратка молитва за упокой

Упокой, Господи, душата на починалия …. (името) и му дай място до себе си в невидимия свят. Молим те да се погрижиш за него, да му дадеш покой и да му простиш изминалите грехове, за да продължи пътя си необременен от старото. Моля те да успокои душите на всички мои починали близки и приятели, на всички хора, които са живели на Земята и са вършили своите волни и неволни съгрешения. Прости им, Боже, и им дарувай Царството небесно.

Мюсюлманска дуа

Аллахумма гъфир (името на покойника) уарфйагъ дяраджйатаху филь-мадийня уахлйуфху фии а’къибихи филь-гъабириинйа уагъфирлйаня уа ляху ййа раббйаль аляйамиин. Уафси лйаху фии къабрихи уа нйаууир лйаху фиих.

Превод по смисъл: О, Аллах! Прости (името на покойника) и го възвиси до нивото на ведомите правилни пътища. Приеми го заради оставащите след него. Прости и нас и него, о, Аллах на световете! И направи за него просторен гроб и го освети заради него!

На мюсюлманите е известна фразата, която се произнася при смърт

Иннйа лиллйахи, вйа иннйа илйайхи раджигун!

Превод по смисъл: Наистина принадлежим на Аллах и при Него се възвръщаме!

Непосредствено след погребението е желателно да се обърнем към Всевишния със следните думи:

Аллахуммйа гъфир лйахуллахуммя сйаббитху.

Превод по смисъл: А, Аллах, прости го! О, Аллах, укрепи го!

Съновник с починал човек

гадател който вика духове на умрелите, ходжа Абдула
Завърнали се от Там разказват за отделяне от тялото и светлинен коридор

Прощаването с починалия понякога продължава с месеци и години. Мъртвият се явява в сънищата, като така участва в живота на близките си.

Старайте се да запомните в какъв образ ви се явява близкият покойник. Разгледайте лицето му, чувствата, които изразява то. Именно видът говори най-много за посланието.

От значение са дрехите. При какво важно събитие е бил облечен така, имали ли сте важен разговор, докато човекът е бил с тези дрехи? Подробностите и детайлите са значими.

 • Да сънуваш починал преди 40 дни. Починалият се сбогува с любимите си. На 40-я ден той напуска близките до Земята фини слоеве и се отравя към Бога. За сънуващия означава тъжа и копнеж по загубения обичан човек.
 • Ако сънуваш починал приятел. Загиналият приятел носи важни вести, явява се в моменти на ключови промени в живота, дава добри съвети и поддръжка в трудности. Погледнете дали е тъжен и уморен – това е на неприятности, или е весел и бодър – значи ви подкрепя за добро и изгледите са добри;
 • Ако сънуваш починалия си мъж/съпруг. Тълкуванието зависи от ситуацията, в която е сънуван починалият. Ако сънуващият лежи в общо легло с починалия съпруг, значи съжалява за възможностите, пропуснати по време на общия им живот. Ако посреща мъртвия съпруг в дома, значи да се готви за среща с друг мъж. Ако се прощава с починалия съпруг, значи предстои да се омъжи втори път;
 • Ако сънуваш починал любим човек. Любовта се запазва и след смъртта. Душите идват при най-обичните си хора, за да им помагат. Вероятно предстои негативно събитие и покойникът дава подкрепа или предупреждава;
 • Сънуваш починал човек, че е жив. Това се разглежда като предупреждение. Покойникът идва, за да предпази любимите си близки от врагове или неприятни ситуации. Вероятно предстои ключово събитие, при което живите близки ще се държат неподходящо и ще си навредят. Понякога покойниците се присънват като предупреждение за болест;
 • Съновник: Починал човек се усмихва. Когато мъртвецът се усмихва и се държи дружелюбно, значи вървим по правилния път. Той одобрява и окуражава да продължаваме, радва ни се и ни обича.
Защо сънуваме починали близки?

Починали близки най-често се присънват пред неприятни събития. Понякога те са игра на ума – оправдават най-лошите опасения на спящия. Понякога образът им е начин да се даде съвет, да се насочи живият, за се окуражи или коригира. Не винаги съветът идва от покойника. Ангели, водачи и пазители могат да се присънят като любим човек, за да създадат контакт с живия и той да ги чуе.

Какво се прави, когато сънуваш починал?

Православната църква съветва след сънуване на починал да станем, да се прекръстим, да се помолим и да забравим видяното. Някои сънища са от дявола.

На покойниците, които са изглеждали неспокойни, се поръчва панихида или да им се четат имената в църквата. Най-малкото е да запалим свещ и да се помолим за упокоя им.

Понякога починалите искат нещо от живите. Изпълняването на заръката е наш дълг и начин да помогнем да душата да намери покой. Ако покойникът не е посочил ясно какво иска, посетете гроба му, почистете го, прелейте и запалете свещ.

Вижте и ТОВА: Как да говорим с нашия Ангел пазител? Как да чуваме нашите Ангели хранители. Как да се свържем с тях.

Говорят ли мъртвите?

Могат да говорят, но дали ние можем да ги чуем? По-тънко чувствителните усещат присъствие, но не чуват думите. Малцина помнят с точност сънищата си, още по-малко казаните им думи. Ето защо от древни времена хората търсят предметни и сигурни начини за общуване с душите – спиритични дъски, спиритични сеанси, кръг с медиум и др.

Как да се свържем с починал близък

Дотук говорихме за случаите, в които покойникът иска да се свърже с живите. А как би станало обратното? Способен ли е живият по свое желание и в произволен момент да се свърже с покойник?

Религиите съветват общуването с мъртвите да става единствено чрез молитва, най-много като свободен разговор на глас (като се смята, че покойниците ни чуват, макар и да не можем ние да ги чуем).

Християнството и ислямът осъждат викането на духове и прякото общение с тях. Спиритуалистите и езотериците го правят от векове. Своеобразни преводачи в тези предизвикани разговори са медиумите – хора със специални умения и отворени сетива, които непосредствено виждат или чуват душите или получават думите им като собствена мисъл в главата.

Как се вика дух на починал

Медитацията е начин за общуване, достъпен за хората с отворени канали и изострена чувствителност. Отпускайки ума, някои лесно установяват връзка с духовния свят. Задължително условие е постигането на пълно вътрешно отпускане и покой, отпращане на мислите и отваряне на ума за послания, които ще бъдат внушени от посетителите.

Техника за свързване: заемаме седящо положение и избираме предмет за концентрация, за предпочитане камък или дърво. Изчистваме ума от ненужни мисли и напълно съсредоточаваме вниманието към избрания обект, мислим единствено за него. В началото удържаме това състояние, а постепенно то става все по-естествено.

Задаваме намерението да разговаряме с конкретен покойник. Установяваме връзка, като прехвърляме точката на концентрация от неутралния предмет към негова снимка. За по-дълбоко потапяне държим в ръце вещ на покойника. Останалата в тази вещ енергия създава коридор, по който желания човек се свързва. Неговите думи идват в главата като мисли. Необходимо е да удържаме неутрално поведение и липса на чувства и накрая да благодарим на душата и да я изпратим с благодарност и благословение.

Видео: водена медитация за общуване с покойник на български език.

Медитацията не работи за хора, които не могат да успокоят ума и да допуснат в него „речта“ на същности от фините светове. Тя не е подходяща, когато емоциите са силни и неовладени. Хората най-много искат контакт след загубата, а тогава те са най-уязвими, с изострена чувствителност.

Ето защо съществуват медиуми, магове и екстрасенси, които подпомагат разговора между живи и мъртви. Те създават необходимата енергийна връзка и служат като преводачи. За жалост съществуват и шарлатани, които експлоатират мъката на скърбящите родственици, без да имат способността да помогнат. Необходимо е внимателно да се подбира медиумът, да се открие човек, за когото има отзиви и доказателства за почтеност, кадърност и опитност.

Среща с починали близки на сън

Молитвите и сънищата са безопасни начини за контакт с починалите. Те представляват изменено състояние на съзнанието, в което умът е отслабен и отстъпва място за „безплътна“ информация.

Когато желаем целенасочена връзка с любим покойник на сън, задаваме намерението си преди лягане. Казваме ясно и категорично, че желаем да разговаряме в съня с дадения човек, като го назоваваме по име. Молим Исус, Богородица или друга висша сила, според вярата ни, да ни посредничи, подпомага и да ни пази по време на контакта.

Съвет: сложете до главата лист и молив, за да запишете посланието при събуждането си. Доказано е, че повечето детайли от съня се забравят в първата минута.

Връзка с починала майка

Живите остават с най-голям дълг спрямо родителите си. Много скърбящи деца не успяват да се освободят от усещането за вина и съжалението за минали постъпки. Остава усещането за недовършеност – родителите са вложили много и си отиват, без да е възстановена хармонията.

Някои деца търсят връзка с починала майка или баща, за да се простят, да кажат това, което не са успели, да свършат нещо, което са забавили непоправимо. Възможно е в пряк разговор с помощта на медиум, а може и пряко – чрез молитви и реални добри постъпки.

Душевната болка е специфична болка. Нейният лекар е само Бог. Една поговорка казва – и времето. Има правило за постъпване при загуба на майка и баща. То помага на човека да се овладее в огромната болка и да не прехвърля страдания на починалата душа.

В първите часове и дни след смъртта опечалените трябва да се молят и да подпомагат душата да намери пътя и мястото си. Не трябва да допускат отчаяние, депресия и други патологични състояния, които безпокоят мъртвите и ги задържат край децата им. На покойника му трябват нашите молитви и нищо друго.

На следващ етап можем да започнем да изплащаме дълговете си към починалия, за да намерим покой. Единственият начин за това е да творим добро, да показваме милосърдие, да практикуваме  любов и доброта. Това е проверена хилядолетна практика, която дава най-бързият път към оздравяване.

Молитвата за починал родител е важен елемент от прощалните ритуали. Думите на молитвата не са водещи по значение, а изпитваното чувство, топлината в сърцето. Тук ще дадем примерен текст, който успешно се използва за майка, баща или друг много близък човек.

Молитва за починал баща

Господи, наш Хранителю и милосърден Утешителю. Моля те, чуй молението за моя баща, който се представи пред теб след края на своите дни. Моля те, дай му покой и щастие, лиши го от вълнения и тегоби, свързани с отминалия му живот и останалите тук на земята негови деца и близки и всички, които го обичаме. Помогни му да гледа само Тебе и да върви само към Тебе, без нищо да го задържа при нас.

Моля те, Боже, да ни дадеш покой и утеха да приемам загубата и да продължим да живеем, както Ти си постановил, докато свършат и нашите дни и се съберем с любимите си хора близо до Теб.

Приеми моя баща в Царството Твое Небесно. Прекланям се пред святата ти воля, прося за Твоята милост и състрадание. Дай ми сили да платя дълговете си с добрина и любов. Благодаря ти, амин!

Ходжата като гадател, който вика духове на умрели

Ходжа Абдула контактува с душите, които са напуснали материалния свят. Той има специалния дар не само да ги чува, но и да ги вижда. Сам е споделял много пъти, че някои души на починали сами го търсят, когато искат да предадат послание или да успокоят опечалените роднини.

Ходжа Абдула умее да разговаря с душите и при желание на близките. Той призовава търсеният покойник, за да могат роднините му да довършат недовършеното или да кажат недоизказаното.

abdullah-04
В днешно време призоваването на духове е безсмислено, много хора са с ясно виждане на медиум

Ходжата практикува свързване на опечалени и починали от 40 г., неговата ефективна и реална помощ е доказвана многократно. Работата му е оставила много хора дълбоко благодарни за навременната помощ в труден момент.

Как може да ви помогне ходжа Абдула

Ходжа Абдула съветва опечалените как да се молят за душите на загубения близък човек, как да се свържат с него в молитва, медитация или на сън. А може сам да осъществи връзката и да проведе разговора. Преценката и изборът винаги е от страна на опечалените – те преценяват как да постъпят спрямо душата на починалия.

Контакт можете да осъществите като пишете по-долу в коментар ТУК или във формата за комуникация в това представяне на услугите на ходжата: Връзка с Ходжа Абдула. Мнения, контакти.

Правила при говорене с мъртвите

Когато близките търсят пряк контакт, без посредник (медиум), ходжа Абдула ги напътства как да говорят с мъртвите, какво и как се прави. Ако е имало неуспешни опити за разговор, ходжата изслушва разказа на опечалените и открива грешките, които са им попречили да осъществят контакт. Той съдейства на семейството по всякакъв начин, докато душите на мъртвите и на живите намерят успокоение.

Искане на прошка от починал

Най-честата молба, с която се обръщат към ходжа Абдула, е да съдейства за получаването на прошка. Куриозно е колко много хора се разделят от смъртта, без да са се примирили един с друг, оставяйки недовършени дела, неизречени думи.

С помощта на ходжата и двете страни намират утеха и мир, разменяйки си думи на прошка и заменяйки последно изразени чувства с добро и любов.

Погледнете и ТОВА: Огледални числа като част от загадъчните Ангелски числа по Дорийн Върчу. Значение и ангелска нумерология.

Изпращане на обич за починал човек

Ежедневието е изпъстрено със спорове, пререкания, неразбирателство. Понякога хората обиждат или нагрубяват, макар да обичат и да имат най-добри чувства. По време на живота се потапяме в незначителните детайли, като изпускаме от поглед голямата картина. А голямата картина е, че се обичаме и си искаме само доброто. Смъртта го напомня.

Мнозина опечалени искат за последно да изкажат любовта си, особено ако в последните дни и месеци са се карали с покойника и не са имали възможност да изразят истинските си чувства. Ходжа Абдула е помагал на много такива хора да изпратят любов на починалия и по този начин да се помирят и да се простят.

Четене на мъртвите

Ходжа Абдула, гадател който вика духове на умрелите, чете свещени текстове на мъртвите. Тази практика носи дълбоко успокоение на души, които внезапно са напуснали света и не са били подготвени за прехода. Такива покойници са объркани, а специални текстове според религията им им помагат да осъзнаят случилото се и да го приемат.

Още информация за говоренето с мъртвите и източници на английски: Как да контактуваме с духа на починал човек? * Какво се случва след смъртта? * Молитви за починал.

Хора, които говорят с мъртвите в България. Контактьори

Гледали ли сте приятният сериал „Шепот от отвъдното“? Това е само филм, но хора като Мелинда Гордън съществуват и в реалността. Вероятно не са така романтични и с красиво лице, но не по-зле от нея умеят да виждат, чуват и напътстват загубилите пътя си покойници.

Как да намерим контактьор или медиум? Как да разберем, че е добронамерен и най-вече, че може наистина да се свързва с душите? Този въпрос създава известни трудности. Първо, защото малко медиуми се афишират, пускайки обява. Второ, малцина споделят, че са използвали медиум, за да говорят с покойници. Трето, контактите на медиумите рядко се публикуват.

Разпитайте близки и познати. Ако е нужно, ще бъдете насочени към правилния за вас човек.

Видео: Регресионистът Христо Нанев за душите, които напускат.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
Пишете на Ходжа Абдула, като попълните коректно всяко едно от полетата по-долу. Също можете да оставите и коментар във формата за коментари:

  Всички полета са задължителни. Проверете данните дали са точни, защото от това зависи дали ще получите отговор и какъв ще бъде той!

  ВАЖНО: Отговор ще получите най-късно до 24 часа на електронната си поща, която сте посочили. Ако до едно денонощие не пристигне отговор, погледнете и в папката СПАМ. Може вашият отговор да се намира в нея.

  This Post Has 6 Comments

  1. Деси Стоянова
   Деси Стоянова

   Ходжа Абдула предупреждава да сме внимателни при контактуването с покойници, защото не всички са осъзнати, има объркани и още носещи земни чувства. Той ме свърза с майка ми на четиридесетият ден след смъртта, за да се отпростим.

  2. Lubka Denkova
   Lubka Denkova

   Здравейте , бихте ли ми иазаши как да се свържа с Ходжа Абдула?

   Благодаря Ви!

   1. Админ
    Админ

    Под всяка статия в сайта има форма за контакт. Когато пишете там писмото идва точно където трябва. От там не се вижда в сайта и информацията е конфиденциална.

  3. Павлина Георгиева
   Павлина Георгиева

   Дадоха ми тел. на медиумката Ирена Чинтова, 0879429020. Не съм ходила, защото първо писах на ходжа Абдула и направихме, каквото исках.

   1. Админ
    Админ

    Благодаря за отзива. Така работи ходжа Абдула.

  Вашият коментар

  Админ

  Това е профилът на администратора на сайта на ходжа Абдула.