Ръководство какво се прави като сънуваш починал. Ако сънуваш починал родител. Връзка с починала майка. Молитва за починали. Съновник: Умрял човек говори

Приемането и свикването със загубата на близък е трудно, отнема време. Някои продължават да общуват с покойния нощем, на сън. Тези своеобразни срещи се отразяват на хората различно. Едни се успокояват, а при други душевните терзания се усилват.

Тук ще разкажем за различните аспекти на сънищата с починал и какво се прави в такива случаи.

Откъде идват сънищата
Източник Какво представляват
От Бога видения, пророчества, вразумления, които духовно развиват човека, указват му верния жизнен път и го предпазват от опасности
От дявола въвеждат в грях и страст, имат за цел да наплашат, да ужасят, да изкарат човека от душевно равновесие
От собствената психика в причудливи форми човек преживява и преработва събитията, които са се случили с него в ежедневието

Какво се прави като сънуваш починал?

Духовните учители и светите отци казват, че покойниците няма защо да се явяват на живите и да удължават предишните си преживявания. Те поемат по нов път и имат нови задачи, които са откъснати от преживяванията им в тяло.

Ако сънуваме покойник, нека първо се запитаме: кой ни е изпратил този сън, кой е неговият източник. Дали е от Бога, дали е от дявола или е психическа преработка на дневните преживявания.

Ходжа Абдула сънуване на покойник починал 01

 1. Починалите родственици ни успокояват, утешават и ни дават последни напътствия в чистите сънища, които са ни изпратени от Бога. На тези сънища си струва да обърнем внимание и да се отнесем с уважение.
 2. Ако покойника ни укорява, назидава или ни обвинява в съня или пък ни тласка към нещо притеснително, значи сънят е от дявола. В действителност ние не сънуваме нашия близък, а дяволска сила се е маскирала като наш близък и се опитва да ни наплаши или да ни подведе. На тези сънища не трябва да обръщаме внимание. Ставаме, оправяме молитва за Божията подкрепа и започваме нормално деня си.
 3. В третия случай на сън психиката преработва смъртта на близкия и се опитва да я приеме и да свикне с нея, потушавайки емоционалното страдание. Не е изключено покойникът да се яви на сън с цел да успокои, да подкрепи живия в трудния момент. Правилно е да посетим гроба, да поръчаме панихида и да се покаем пред Бога, че се съпротивляваме на Неговите решения (не приемаме смъртта, която е по решение на Бога).
Изграждане на връзка с починали родители

За вярващия религиозен човек не е нужно и не е правилно да изгражда и да поддържа връзка с починал близък. Подобни практики вредят и на живия, и на покойния.

Някои хора имат нужда от повече време, за да свикнат със загубата. Те подсъзнателно се опитват да се свържат с покойния, за да свършат нещо, което не са успели – да кажат неизречени думи, да благодарят, да се извинят. Или да питат, да получат последни указания. Случаите са различни, но причината е една – нещо е останало несвършено от живота.

Как да се свържа с починалата си майка?

Има два начина, които са щадящи за покойния човек и не му вредят.

 1. Най-правилният начин за свързване е чрез Бога. В молитва разказваме защо търсим свързване с покойната си майка и какво искаме от тази среща. Молим Господа да помогне по начин, който Той прецени. Винаги оставяме Бог да реши как да помогне, дали да има контакт между жив и покоен човек и по какъв начин да стане този контакт.
 2. Безопасен начин за свързване е с помощта на свят духовен човек като ходжа Абдула. Малко са, но съществуват духовни и религиозни лица, които имат способност безопасно да свържат живи и покойници, без да нарушат развитието и бъдещето на починалите.

  Ходжа Абдула сънуване на покойник починал 02
  Спиритуалистични сеанси за контакт с покойници
Какво прави ходжа Абдула?

Ходжа Абдула преценява по конкретния случай дали да осъществи пряк контакт между живото дете и покойния родител или да влезе в ролята на посредник и да се сдобие с търсената информация. Ходжата споделя, че случаите са различни и изискват индивидуален, а не стандартен подход.

Разговор с починал баща

Връзката с починал баща никак не се различава от връзката с починала майка. Както търсим Бога или духовен човек като ходжа Абдула за контакт с покойна майка, така постъпваме и по отношение на покоен баща.

В случай че покойният родител се появи на сън, сутринта обмисляме и търсим източника на съня – дали е даден от Бога или от дявола. Така ще разберем дали сме сънували наистина своя родител или сме сънували дяволска сила, прикрита зад образа на близкия ни човек.

Ако не сме сигурни дали наистина сме сънували майка си или баща си, можем да се обърнем към ходжа Абдула да провери какво в действителност се е случило. Ходжата вижда нещата на нематериален план и може веднага да сподели дали в съня ни е посетил обичаният покойник или зловредна сила, която ни мисли злото и ни „удря“ в слабата точка – мъката по близкия човек, който сме загубили.

Извикване на починалия и в следващи сънища

Контактът с обичания покойник дава утеха на скърбящите близки, в това няма съмнение. Мнозина искат отново и отново да се срещат и да разговарят, да удължат контакта, по своеобразен начин да обезсилят смъртта. Пак ще подчертаем, че това е вредно за покойния. Ако го обичаме, няма да му го причиняваме. Не трябва да го викаме, да го задържаме на земята. Не трябва да искаме да идва в сънищата ни отново и отново.

А как да го направим, ако все пак неудържимо желаем отново да сънуваме своя близък? Ние ви препоръчваме молитва към Бога или помощ от духовно свято лице като ходжа Абдула. Пазете се от дяволски практики, викане на духове, спиритуализъм и посредничество на медиуми. Това са неща, които увреждат душите и на живия, и на покойния човек.

Гадател, който вика духовете на умрелите

Не е правилно покойният да се безпокои, да се задържа към материалния свят и към отминалия живот. Това му пречи да се развива като душа. Когато обичаме покойния повече от себе си и не искаме да му вредим, не търсим ясновидци, гадатели, медиуми и спиритуалисти, които викат духове и призовават покойните да се връщат. Някои от тези „специалисти“ са дяволски посредници. Те не просто викат душата да се върне за разговор, те я принуждават да се върне въпреки волята й.

Как помага ходжа Абдула?

Ходжата никога не „вика“ душите на починалите. Той „отива“ при тях, където са, и ако е допустимо и безвредно, влиза в контакт с тях и ги информира за проблема. Според ситуацията, взема информация или организира безопасен разговор. Ходжа Абдула не нарушава спокойствието на покойниците, не ги отклонява от пътя им и в никакъв случай не допуска тяхното задържане към приключилия живот.

В определени случаи ходжа Абдула подкрепя и подпомага покойния човек, ако види, че душата му се нуждае от упокой. Най-хубавата помощ за покойния е молитвата. Според религиозните традиции, други форми на упоменание са добрите дела, раздаването на милостиня и грижа за гроба.

Kakvo Se Pravi Kato Sanuvash Pochinal 02

Погледнете и ТОВА: Да сънуваш починал преди 40 дни. Как помага ходжа Абдула. Медиуми, гадатели и контактьори, които говорят с мъртввите в България.

Молитва за починали. Акатист

Кратка молитва за покойник

Упокой, Господи, душата на покойния Твой раб (трите имена) и на всички православни християни и им прости всички прегрешения волни и неволни. Моля те, дарувай им Царството небесно.

Втора кратка молитва за покойник

Упокой, Исусе Христе, душата на покойния раб Твой (трите имена), и го отведи където няма болест, ни печал, ни въздихание, а има само безконечен живот.

Акатист на Исус Христос за покойник

Исусе Христе, изличи греховете на представения пред Теб раб (трите имена), излекувай белезите по душата му, заличи горчивите му спомени, помилуй неговите погрешки и несъвършенства, дари му Твоето милосърдие, яви му се и го води в по-нататъшния му път, благослови го с Твоя рай и вечен живот.

Четене на книга на починалия

В исляма има традиция за четене на Корана на починалия в помощ на душата му и за негов упокой. Пророкът Мухамед е казал: Четете сурата “Ясин” на своите покойници. Този хадис е предал Абу Давуд ал-Хаким Ибн Хибан.

Разрешение да се чете Коран над гроба на покойния е предал благочестивият сподвижник на пророка Абдулах ибн Умар ибн ал-Хатаб. Той е четял над гроба сурата „Ал-Бакара“.

Написване на „Послание за починал баща“ (стихове)

Поезията в памет на покоен човек е прекрасен начин за индиректен разговор. Стиховете помагат скърбящите близки да изразят мъката си и да я овладеят.

Ако скоро сте загубили обичан човек и не успявате да се справите с чувствата си, ако имате недоизказани думи, недовършени разговори, напишете послание в стихотворна или прозаична форма. Думите ви ще стигнат до покойния и той ще ви „чуе“.

Съновник: Умрял човек говори

Сънищата с починал човек объркват живите. Мнозина не са сигурни как да ги тълкуват. Дали думите са били буквални или иносказателни? Дали сънят е бил кошмар или форма на контакт?

 1. Първо сравнете казаното от покойника в съня с неговата личност приживе. Дали той би се изразил така, дали би казал такива думи?
 2. После сравнете отношението на покойния от съня с неговото отношение приживе. Например ако в живота хората са се обичали, разбирали са се и да се отнасяли с нежност и уважение, не може да се вярва на викове, ругатни и упреци от съня. Явно сънят е бил от дявола.

Запишете на лист думите на покойния.  Скрийте листа и не го четете няколко дни. След като добре забравите случилото се, извадете листа и внимателно прочетете казаното от покойника. Непременно ще получите различна визия и сигурно ще проумеете какво е искал да ви каже.

Ходжа Абдула сънуване на покойник починал
Карти Таро са древен начин за общуване с мъртвите
Съновник: Починал човек се усмихва

Съновниците отнасят такива сънища към личността на живия, а не на покойния. Те тълкуват усмивките или смеха като предупреждение за бъдеща грешка или неприятно събитие.

Например по съновника на Милер смеещ се покойник е предвестник на позор. Сънуващият скоро ще има основание да се срамува. Според Ванга, усмивката на покойника алармира за напрежение, неразбиране, кавги и спорове между близки хора.

Съновник: Предупреждение от починал човек

Според съновниците, трябва да обърнем внимание на предупреждението по същество, а не на това кой го е изказал.

Например предупреждение за война предвещава обиди и конфликти в семейството или на работа. Предупреждение за смърт показва, че сънуващият ще намери изход от всяка ситуация.

Истории „Сънувах починал човек“

Едно време тези истории се разказваха от уста на ухо. Днес ги четем във форуми и в социалните мрежи. Хората винаги са се впечатлявали от подобни разкази, обичат да разказват и предават, обичат да слушат. Но защо?

Разказите за покойници, които се връщат, разговарят, предупреждават и помагат доказват на живите, че…

… смъртта не е край. Животът продължава и след нея и ето, обичаните хора могат да се връщат и да продължават да присъстват в живота на живите.

Ето защо и в бъдеще ще срещаме такива истории.

Сънувах починалата си баба. Какво да правя?

Най-често срещаме истории за починалата баба. В съня бабата разкрива къде е оставила ценен предмет, успокоява внучето си или пък му дава съвет, указание.

Психолозите са на мнение, че тези сънища отразяват вътрешното състояние на сънуващия. Той вече няма баба, при която да се прислони, да намери убежище и ласка. Чувства, че е загубил нещо важно, ценно, съкровено и страда за загубата.

От друга гледна точка сънят може да показва, че душата на покойната баба не е намерила покой. За да я подпомогнем, трябва да посетим гроба, да запалим свещ, да раздадем в нейно име. Полезно е да поръчаме служба в църквата. Четенето на упокойна молитва успокоява най-бързо и силно. Казват, че покойниците не се нуждаят от нищо на Оня свят, само от молитвите на живите.

Kakvo Se Pravi Kato Sanuvash Pochinal 03

Вижте и ТОВА: Да сънуваш починал човек, че е жив. Съновник: Ако сънуваш починал да ти говори.

Видео от психолог за съня като функция на човешката психика (третият източник на съня – психиката).

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Пишете на Ходжа Абдула, като попълните коректно всяко едно от полетата по-долу. Също можете да оставите и коментар във формата за коментари:

  Всички полета са задължителни. Проверете данните дали са точни, защото от това зависи дали ще получите отговор и какъв ще бъде той!

  ВАЖНО: Отговор ще получите най-късно до 24 часа на електронната си поща, която сте посочили. Ако до едно денонощие не пристигне отговор, погледнете и в папката СПАМ. Може вашият отговор да се намира в нея.

  This Post Has 4 Comments

  1. Веска Божилова
   Веска Божилова

   Моля ви, не рискувайте душата си и душата на вашите близки. Ако имате въпроси и притеснения, просто говорете с ходжата, той ще ви даде най-добрия съвет за ситуацията. Знам го от опит и съм страшно благодарна на ходжа Абдула.

  2. Стефан
   Стефан

   Когато почина мама, почнах да я сънувам всяка нощ и направо щях да полудея. Попадна ми инфо за ходжа Абдула и му писах. След няколко часа той ми отговори и ми обясни всичко. Повече не съм я сънувал и мисля, че и двамата се успокоихме.

  3. Миглена
   Миглена

   И на мен ходжа Абдула ми помогна за същото. Баща ми почина и след погребението го сънувах каза ми тежки думи и ми беше сърдит. Заболя ме сърцето не знаех какво да правя. Ходжа Абдула ми разкри, че това не е баща ми и ми помогна да си взема сбогом и да се успокоя.

  Вашият коментар

  Админ

  Това е профилът на администратора на сайта на ходжа Абдула.